Alapítvány alapítása? Sok ügyfelemnek eszébe jut az alapítvány alapítása. Sokakat hív a vágy, hogy valamit megtanítsanak az embereknek, gyerekeknek, mintegy a gyerekeke lelki egészségét növelve vagy motiválják a tanulókat egy nagyapának fémjelezett díj osztásával. Mások az összegyűjtött múzeumi készlet ápolására szeretne létrehozni alapítványt.

Az első kérdés, hogy milyen adatok szükségesek hozzá és mit kell átgondolni?

Itt nyújtok listát, hogy könnyebb legyen elkezdeni a gondolkodást:

Meg kellene jelölni az alapítvány

 1. a nevét;
 2. a székhelyét;
 3. célját vagy fő tevékenységét;
 4. létesítő személy vagy személyek nevét, valamint azok lakóhelyét vagy székhelyét; legjobb lenne az igazolványok szkennelve (személyi, lakcím, adó)
 5. alapítvány részére teljesítendő vagyoni hozzájárulásokat, azok értékét, továbbá a vagyon rendelkezésre bocsátásának módját és idejét;  – lehet előre egy bankszámlát nyitni az alapítványnak, ez technikai számla, a jogerős végzés után válik aktivvá. Lehet letétbe helyezni nálam a letéti számlámra történő utalással, miután jogerős a végzés a nálam letett összeget az alapítvány számlájára utalom
 6. első vezető tisztségviselőjét itt meg kell határozni, hogy kuratórium lesz és hány tagú (min.3 tagú), vagy egy tagú és akkor kurátornak hívják- természetesen az elfogadó és egyéb nyilatkozatot elkészítem szintén…

Fontos lenne még tudnom:

 1. az alapítvány határozott vagy határozatlan időre történő létesítését, határozott időre történő létesítésnél a határozott időtartamot;
 2. az alapítványi vagyon kezelésének és felhasználásának szabályait;
 3. a kuratóriumi tagság keletkezésére és megszűnésére vonatkozó szabályokat, a kuratóriumi tagság határozott vagy határozatlan időre szóló voltát, határozott idejű kuratóriumi tagság esetén a határozott időtartamot, továbbá a kuratórium tagjaira vonatkozó kizáró és összeférhetetlenségi szabályokat; és
 4. a kuratóriumi tagsági díjazás megállapításának szabályait.

Valamint lehet meg rendelkezni az alábbiakról:

 1. az alapító jogainak meghatározott alapítványi szerv hatáskörébe utalásáról;
 2. az alapítói jogok átruházásának szabályairól;
 3. az alapítványhoz való csatlakozásnak vagyoni juttatás fejében történő megengedéséről, annak feltételeiről és a csatlakozót megillető alapítói vagy egyéb jogokról;
 4. gazdasági tevékenység folytatásáról és ennek kereteiről;
 5. az alapítványi szervek hatásköréről és eljárási szabályairól;
 6. az alapítók gyűlésének létesítéséről és e gyűlés működési szabályairól;
 7. az e törvényben nem nevesített alapítványi szervek létesítéséről, eljárási szabályainak meghatározásáról, tagjainak kinevezéséről, visszahívásáról és javadalmazásáról;
 8. az alapítvány képviseletének részletes szabályairól, ideértve az alapítvány munkavállalóival szemben a munkáltatói jogok gyakorlójának a meghatározását;
 9. a kedvezményezettek körének meghatározásáról, illetve a kedvezményezett személyek megjelöléséről, továbbá a kedvezményezetteket megillető szolgáltatásról és jogokról;
 10. az alapítvány jogutód nélküli megszűnése esetére az alapítvány fennmaradó vagyona jogosultjának megnevezésről.

Aki alapítványt szeretne alapítani, javaslom, hogy keressen fel először egy könyvelőt, akivel az adózási kérdéseket is meg tudja vitatni.

Ehhez ügyfeleimnek adok egy nyomtatványt, ha ön is kéri írjon emailt és szívesen elküldöm.

Üdv.:

Fülöp Edina

ügyvéd

drfulopedina@gmail.com