Az egyik ügyfelemnél felmerült a kérdés, hogy kiadhatja-e az előző könyvelő az új könyvelő részére az iratokat? Valamint mi a helyzet, ha nem adja ki?

Több oldalról is megvizsgálhatjuk ezt a kérdést.

Egyrészt felvet ez a Kérdés adatvédelmi kérdéseket, ugyanis az előző könyvelő a megbízási szerződés alapján adatfeldolgozó volt és ha a megbízási szerződés a felek között megszűnt, akkor az adatvédelmi rendelet alapján „az adatkezelési szolgáltatás nyújtásának befejezését követően az adatkezelő döntése alapján minden személyes adatot töröl vagy visszajuttat az adatkezelőnek, és törli a meglévő másolatokat, kivéve, ha az uniós vagy a tagállami jog az személyes adatok tárolását írja elő”. A adatvédelmi rendelet az alábbi: 2016/679. számú Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) Ez a része, amit idéztem a rendelet 28. cikkének (3) bekezdése, annak pedig a g.) pontja rendelkezik.

A rendelet alapján akkor jár el szabályszerűen a korábbi könyvelő, ha a volt ügyfelének adja át az adatokat és nem az új könyvelő részére.

Mit lehet tenni, ha el akarjuk kerülni ezt a közbenső lépést?

Célszerű lehet az ügyfélnek az új könyvelőt meghatalmazni, hogy helyette és nevében a könyvelési anyagot vegye át és akkor szabályszerűen történket az adatokkal való rendelkezés.

Mi a helyzet, ha  a könyvelő azért nem adja át, mert a volt ügyfél a megbízási díjjal tartozik?

A könyvelő, mint Megbízott a megbízás teljesítése során birtokába került, a Megbízót, azaz az Ügyfelet illető iratokat nem tarthatja vissza, azokat a Megbízó részére, annak kérésére köteles kiadni. /Ptk. 6:277. §/.

Mit lehet tenni, ha ennek ellenére mégsem adja át?

Ingó kiadása iránti pert lehet indítani a könyvelő székhelye szerinti Bíróságon.

Plusz tipp:

Már az első lépésnél legyünk körültekintőek és mindig kössünk a könyvelővel szerződést írásban, nézessük át szakemberrel!

Üdv.:

Fülöp Edina

ügyvéd

Budapest, 2024.05.21.