Július 1- jét követően ismét módosul a Földforgalmi törvény.

Mik a fontosabb változások?

 1. kifüggesztés időtartama: Ami a legnagyobb változás, hogy 30 napra csökken a kifüggesztés időtartama az adásvételnél, eddig az úgynevezett kifüggesztés időtartama 60 nap volt.
 2. Megváltozik az elővásárlás sorrendje: előrébb kerül a rangsorban a helyben lakó szomszéd, aki így megelőzi a kiemelt tevékenységek végzőit (pl. vetőmagtermesztő, ökogazdálkodó, állattartó).
  Nézzük az új elővásárlásra vonatkozó rangsort:
  1) A Magyar Állam
  2) A tulajdonostárs (közös tulajdon esetén)
  3) A földhasználó
  4) A helyben lakó szomszéd
  5) A kiemelt tevékenységet végző földműves
  6) A többi helyben lakó
  7) A 20 km-en belüli földműves
  Erdő vagy szőlő esetében természetesen ettől eltérő a rangsor, de ebben most nincs változás.
  10 hektárig kifüggesztés nélkül vásárolhatnak majd földet a pályájukat kezdő gazdálkodók:
  Az első 10 hektár megszerzésére nem kell alkalmazni az elővásárlási jog szabályait.
  Ezzel a lehetőséggel csak az a földműves élhet, akinek
  – sem most, sem a korábbiakban sem volt több termőföld összesen a tulajdonában, mint 10 hektár (ideszámolva a most megszerzendő föld területét is), egyúttal
  – már legalább 3 éve maximum 20 km-en belüli lakóhellyel vagy üzemközponttal rendelkezik.
  Pl. Ha egy személy valaha már rendelkezett összesen 5 hektár földdel, hiába nincs már azóta a tulajdonában, ezt a méretet is figyelembe kell venni. Ebben az esetben 5 hektár vásárolható kifüggesztés nélkül.
  Kormányhivatali jóváhagyásra és kamarai vizsgálatra viszont továbbra is szükség van.
  Ez a lehetőség elsősorban a pályakezdő, fiatal gazdálkodóknak jelent majd komoly segítséget.
 3. Fontos változás, hogy ha nem forintban határozzák meg a felek a vételárat, akkor az idegen pénznem mellett a szerződésben fel kell tüntetni a vételárat forintban is és a vételár megfizetése forintban is teljesíthető.
 1. További követelmény a vételár meghatározásával szemben, hogy külön fel kell tüntetni a föld, illetve az azon található „ültetvény, felépítmény vagy a földrészlet forgalmi értékét, illetve hasznait növelő agrotechnikai létesítmény ellenértékét is.” Ezt az egybefoglalt vételárban is alkalmazni kell és az egyes földterületek ellenértékét is részletezni kell, továbbá annak, hogy a felek egybefoglalt vételárban állapodtak meg, egyértelműen ki kell tűnnie a szerződésből.
 2. A helyi földbizottság egy adásvételi szerződés véleményezésekor a Földforgalmi tv-ben foglalt szempontokra hivatkozhat az állásfoglalásában.

Ezek a szempontok bővültek most egy új elemmel, miszerint

– amennyiben a vevő illetve az elfogadó nyilatkozatot tevő személy tulajdonmérete között nagyságrendbeli különbözőség áll fenn

vagy

– a tulajdonában álló földek száma és a település átlagos üzemmérete között nagyságrendbeli különbözőség áll fenn,

érvényesülnie kell a kis gazdaságok fejlődésének birtokpolitikai elvének.

Az elfogadó nyilatkozatot a kifüggesztés időtartama alatt lehet csak visszavonni

Mind az elővásárlási, mind az előhaszonbérleti elfogadó nyilatkozatot legkésőbb a kifüggesztés végéig lehet visszavonni.

A visszavonó nyilatkozatot a jegyzőhöz kell benyújtani.

 1. A vételár vizsgálata

A vételár vizsgálata májusban változott a Földforgalmi törvény és az ügylet szerinti ellenérték alapos indok nélkül ne haladja meg erdőnek nem minősülő föld esetén a Kamara által a honlapján nyilvánosságra hozott, a szerződéskötés évét megelőző naptári évben kialakult helyben szokásos átlagos forgalmi értéket 10%-ot meghaladó mértékben.

Mi a szokásos forgalmi érték? Itt lehet rákeresni:

https://www.nak.hu/tta

Az eltérés esetén meg kell indokolni, hogy – jellemzően- miért magasabb az ár, mint amit a kamara megjelöl.

Előnyös tulajdonságként lehet figyelembe venni:

– a föld művelhetőség szempontjából kedvező alakját,

– fekvését,

– elhelyezkedését,

– megközelíthetőségét,

– kedvező domborzati és lejtésviszonyait,

– vízjárási rendezettségét,

– jó kultúrállapotát,

– öntözhetőségét,

– kerítettségét.

A vételár vizsgálata során változik a módszertan: azt kell figyelembe venni, hogy a földnek az ügylet szerinti ellenértéke alapos indok nélkül ne haladja meg a földnek – indexálással meghatározott – 20 éves termelési időszakra számított jövedelemtermelő képességét.

 

Földek adás-vétele kapcsán keressen bizalommal, teljes körűen állunk rendelkezésre.

üdv.:

Fülöp Edina

ügyvéd

A cikk csupán tájékoztató jellegű, nem minősül egyedi ügyre alkalmazható hivatalos jogi véleménynek vagy jogi állásfoglalásnak. dr. Fülöp Edina ügyvéd a jogi felelősségét teljes körűen kizárja, kérem a cikk olvasásakor vegye figyelembe, hogy mikor készült.

Budapest, 2023.06.22.