Mi az önkényes lakásfoglalás és ki az önkényes lakásfoglaló?

Aki az üres lakást, vagy nem lakás céljára szolgáló üres helyiséget elfoglalja, vagy abba önkényesen beköltözik anélkül, hogy például a tulajdonos vagy a haszonélvező feljogosította volna erre.

Tehát:

  • nincs megállapodás, nincs szerződés a felek között, nem engedte be senki az ott lévőket.
  • nincs jogcím

Beköltöztek a lakásba, mialatt távol vagy külföldön volt?

Az önkényesen elfoglalt lakás kiürítését a bíróság rendeli el nemperes eljárásban. A kérelmet az ingatlan fekvése szerinti járásbírósághoz kell benyújtani, melyben meg kell jelölni az alábbiakat:

  • a kérelmező adatait és rövid úton történő értesítésének módját,
  • az ingatlan pontos címét,
  • az ingatlan tulajdonosának adatait,
  • a lakás elfoglalása előtt ki és milyen jogcímen lakott a lakásban,
  • a lakásban tartózkodó személyek adatait, az ott tartózkodó személyek számát és azt, hogy van-e köztük kiskorú,
  • a kért intézkedést
  • annak a helyiségnek vagy raktárnak a megjelölését, ahol a kérelmező a kötelezett ingóságainak – a kötelezett költségére és veszélyére történő – elhelyezéséről gondoskodik.

A bíróság, abban az esetben, ha a kérelem megfelel a fenti előírásoknak, akkor a beérkezést követő 5 munkanapon belül határozatot hoz, melyben felhívja a végrehajtót, hogy foganatosítsa a lakás kiürítését a végrehajtási költségek előlegezésétől számított 3 munkanapon belül. A lakás kiürítéséről a végrehajtónak értesítenie kell az illetékes rendőri szervek vezetőjét, valamint a gyámhatóságot is abban az esetben, ha kiskorú személy is lakik a lakásban.

Az önkényes lakásfoglalók ellen szabálysértési eljárást is lehet kezdeményezni, hiszen ha valaki önkényesen valahova beköltözik, úgy, hogy arra pl. a tulajdonos nem jogosította fel, akkor szabálysértést követ el.

Nagyon fontos, hogy az önkényes lakásfoglalókra nem vonatkozik a moratórium, tehát november 15- április 30-ig tartó időszakban is kiteszi a lakásból őket a végrehajtó.

Ilyen ügy esetén forduljanak hozzám bizalommal.

Üdv.:

Fülöp Edina

ügyvéd

06303631727