Az elmúlt hetekben a rezsidíjak drasztikus emeléséről és az esetleges megoldási módokról ötletelnek az emberek úton, útfélen. Hogyan csökkentsük s rezsit? Hogyan fizessük ki a hatalmas gázszámlát? Általában egy-egy nagyobb házban több család él együtt, külön mindenki a kialakított lakásában. Ha villanyórájuk van is külön-külön lakásonként (használati szerződés alapján az Elmű kiviszi az órát és felszereli), gázóra jellemzően csak egy van. Korszerűsítsük a fűtés? Vagy fűtsünk fával? dilemma nem oldja meg a gondokat, mert horribilis lesz a számlájuk.

Ha Ön is hasonló cipőben jár, akkor talán megoldás lehet a házban lévő lakások külön albetétre vétele (tehát mindegyik lakás külön helyrajzi számot kap), azaz a társasházalapítás, mivel a Kormányrendelet alapján így már külön fogyasztási helynek minősülnek és lehet érvényesíteni a kedvezményt.

Lássuk, hogy a fiók mélyéről mit érdemes előkeresni.

  1. Egy dokumentum, ami igazolja, hogy ott lakások vannak, a lakásfunkciónak megfelelnek és megfelelnek a helyi építési szabályzatnak is
  • Használatbavételi engedély

Szerencsés helyzetben vannak azok, akik az átalakítás elvégzése után kértek használatbavételi engedélyt és megkapták, tehát van használatbavételi engedélyük. Ez szükséges lesz a földhivatalnak.

„Jó-jó, nekünk volt építési engedélyünk, de használatba vételi engedélyünk nincs. Rég volt már az átalakítás.”- hangzik sok ügyfelemtől.

  • Hatósági bizonyítvány

Ha tehát nincs használatbavételi engedély, akkor az első lépés a településképi engedélyezési eljárás. A településképi engedélyezési eljárás keretében kiderül, hogy a mi házunk lehet-e három vagy négy lakásos társasház. Ezzel az eljárással az ingatlan helye szerinti önkormányzathoz kell fordulni, mivel minden településen más a helyi építési szabályzat. A helyi építési szabályzat megmutatja, hogy melyik településrész milyen övezetbe tartozik és lehetséges-e a rendeltetésmódosítás.

A másik fő kérdés a parkolás. Tehát azt is figyelik, hogy ha új rendeltetési egység van, vagyis új lakás, akkor új parkolóhely is szükséges. (több lakás, több parkolóhely.) Van-e telken belül erre hely és megmarad-e a kívánt zöld terület nagysága.

Ha nincs elegendő parkolóhely, akkor a parkolóhely megváltásért fizetni kell, hogy az önkormányzat majd jól kialakítsa a parkolóhelyet. Ennek a díja önkormányzatonként eltérő, mivel ugyancsak az önkormányzatok rendeletben szabályozzák.

Ha az építési tevékenység bejelentés alapján megkezdhető és nem kell hozzá hatósági engedély, akkor az önkormányzatnak 15 napja van arra, hogy megtiltsa vagy az eljárást megszüntesse.

Ha ez nem történik meg, akkor tudomásul veszi az önkormányzat az átalakítást.

De itt még nem állhatunk meg, mert a használatbavételi engedély helyett kell nekünk egy kézzel fogható dokumentum. Ez pedig a hatósági bizonyítvány lesz.

Ha a rendeltetésváltozás megfelel:

  • az országos, valamint a helyi építési követelményeknek és
  • az önkormányzat a településképi bejelentést tudomásul vette,
  • az önkormányzat kérelemre 15 napon belül hatósági bizonyítványt állít ki az építmény, valamint az építményen belüli önálló rendeltetési egység rendeltetésének módosításáról és új rendeltetéséről.

A hatósági bizonyítványt tehát be kell adni a földhivatalnak.

Mit kell még beadni?

  1. záradékolt vázrajz

Fel kell keresni egy földmérőt. A földmérő vázrajzot készít, beadja a földhivatalnak záradékolásra, majd ha a záradékolással kész a földhivatal, akkor átadja a tulajdonosnak, ő az ügyvédnek, és elkészülhet egy újabb dokumentáció.

  1. alapító okirat

Ez pedig nem más, mint az alapító okirat, amelyben rögzítjük a tulajdoni viszonyokat, a lakások paramétereit, a lakásokhoz tartozó eszmei hányadot és a működés módját, valamint minden tulajdonos aláírja.

Ha van egy lejzálog az ingatlanon, akkor mit lehet tenni?

Ha van jelzálog, akkor természetesen a jelzálogjogosult beleegyezésére is szükség lesz.

Kell ezután közös képviselő, közös költség, bankszámla?

Nem kell, ha nincs 6 lakásnál több a házban. Lehet dönteni arról, hogy ebben az esetben nem tartanak közgyűlést, nem választanak közös képviselőt, hanem a közös tulajdon szabályai szerint működnek együtt és döntenek a házat, közösséget érintő kérdésekben.

Tehát:

Ha ez így kész, akkor a használatba vételi engedély, vagy a hatósági bizonyítvány, a záradékolt vázrajz és az alapító okirat birtokában lehet kérni a társasházzá alakítást a földhivataltól.

Az alapító okirat elkészítéséhez ügyvédre lesz szükség és a földhivatali eljáráshoz is, tehát keressenek bizalommal, ha ezen megoldás mellett döntenek.

Fontos szem előtt tartani, hogy a lakások többet érnek, jogi sorsuk a vevők szempontjából rendezettebb, ha esetleg eladásra kerül sor, valamint a rezsicsökkentés társasházalapítással elérhető.

Üdvözlettel:

Fülöp Edina

ügyvéd

06303631727