Mi a szociális szövetkezet célja?

A szociális szövetkezet célja, hogy a hátrányos helyzetű tagjai szociális helyzetét javítása, illetve a javításának elősegítése, például munkafeltételek teremtésével, vagy egyéb módon.

Kik a szociális szövetkezet tagjai?

A szociális szövetkezet tagjai természetes személyek, valamint legalább egy tagnak helyi önkormányzat vagy nemzetiségi önkormányzat, illetve ezek jogi személyiségű társulása, vagy jogszabályban meghatározott karitatív tevékenységet ellátó közhasznú jogállású szervezet tagjának kell lennie. Ez újdonság januártól van így.

A nem természetes személy tagok száma nem haladhatja meg a szövetkezet összes tagjának 25%-át.

Kötelező a szociális szövetkezetben való közreműködés?

A  tagoknak (természetes személyeknek) kötelező személyes közreműködést vállalniuk a szövetkezetben.

A személyes közreműködés sajátos formája a közös termelésben való, a tagsági jogviszonyon alapülő követlen közreműködés, vagyis a tagi munkavégzés.

Ki létesíthet tagi munkavégzésre irányuló jogviszonyt?

 • az, akit az állami foglalkoztatási szerv legalább három hónapja álláskeresőként nyilvántart, vagy
 • legalább három hónapja közfoglalkoztatási jogviszonyban áll.

Lehet-e más munkát vállalni mellette?

 • A tagi munkavégzés esetén a tag nem vállalhat munkát más munkáltatónál tagi munkavégzés keretében, valamint nem létesíthet munkavégzésre irányuló jogviszonyt.

Lehet-e a munka ellentételezése természetben?

Igen, az elvégzett munka ellentételezése a tagi munkavégzés arányában részben vagy egészben a tagok által közösen megtermelt javak természetben történő átadásával is megvalósulhat.

Mi a szociális szövetkezet létesítésének fontos momentumai?

 • a szociális szövetkezet elnevezése:
  • a fő tevékenységére utaló megjelölést, valamint a „szociális szövetkezet” elnevezést viselnie kell
 • közhasznú jogállású lehet
 • alapszabályának az alábbiakat kell tartalmaznia:
  • a tagi munkavégzési jogviszonyban álló tag által teljesítendő munkafeladatok meghatározását, az elvégzett munkafeladatok dokumentálásának módját, és
  • a munkafeladat teljesítéséhez igazodóan a szövetkezet által megtermelt javakból történő részesedés módjának és mértékének (ellenértékének) meghatározását

Szövetkezet alapítása esetén állok rendelkezésre.

Tisztelettel:

dr. Fülöp Edina

ügyvéd, ingatlanforgalmi szakjogász

06303631727

horizontal_web