Kft.-t, bt.-t, zrt-t alapít? Akkor a cég adóregisztrációs eljárásban vesz részt!

Cég alapításakor fontos tudni, hogy a Cégbírósághoz történő bejelentkezéskor az adóhatósághoz is be kell jelentkezni, hiszen üzletszerű gazdasági tevékenységet csak azután folytathatnak, miután:

  • a cégbírósághoz bejelentkeztek
  • Nav-hoz bejelentkeztek és adószámot kaptak.

Ez a procedúra változatlanul úgynevezett egyablakos rendszerben történik, ez azt jelenti, hogy az eljáró ügyvéd a Cégbíróság felé a cégbejegyzési kérelmet benyújtja, akkor egyúttal a Nav adatlapot is benyújtja, ezzel kéri az adószám megállapítását és jelzi, hogy az új cég milyen adózási módot választ (pl. áfás vagy sem). Az egyablakos rendszer tehát azt jelenti, hogy egy helyre benyújtjuk a kérelmet, ezzel eleget téve a cégbírósági bejelentési kötelezettségnek és az adóhatósághoz történő bejelentési kötelezettségnek. (ez különben csak részben igaz, mert a cég alapításakor a könyvelőnek be kell jelentenie a tagokat, az ügyvezetőket az adóhatóság felé)

Az adószám megállapításának eljárása az adóregisztrációs eljárás, amit az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény szabályoz.

Az adóhatóság 1 munkanapon belül megvizsgálja, hogy az adószám megállapításának van-e akadálya és nyilatkozik arról, hogy az akadályok vizsgálata eredményeképp valószínűsíthető-e valamilyen akadály, az adószám megállapításáról/megtagadásáról pedig 8 napon belül dönt. A vizsgálat során fel lehet szólítani a vizsgált tagot arra, hogy nyilatkozzon akadály fennállásáról.

A vizsgálat időtartama alatt technikai adószámon tartják nyilván a céget. Az adószám megállapításáig ezt kell feltüntetni az adókötelezettségek teljesítésekor, akkor pedig, ha elutasítják az adószám megállapítása iránti kérelmet, akkor ezt a technikai adószámot is törölni kell.

Ez a szabály. Én eddig azt mondtam az Ügyfeleimnek, hogy ha technikai számot kapott a cég, akkor a bejegyzési kérelmet vonjuk vissza, és a befizetett illeték visszaigényelhető. Ez utóbbi dolog okafogyottá vált, hiszen a cégek bejegyzésekor már nem kell illetéket fizetni. Erről itt olvashat:

Kiket vizsgál az adóhatóság?

  • vezető tisztségviselőket
  • képviseletre jogosult tagokat
  • vagy zrt. esetén az 50 %-nál több szavazati joggal rendelkező tagot vagy részvényest

Milyen adatokat kell bejelentenem az adóhatóság felé cégalapításkor?

 

– az adózó cég:

– nevét

– székhelyét

– vállalkozás formáját

– fióktelepét, telephelyét

– vezető tisztségviselő nevét, lakcímét

– tevékenységi köröket

–  könyvvizsgálót nevét, székhelyét, ha van

– felügyelőbizottság tagjait, ha van felügyelőbizottság

– átalányadó választását

– választása szerint a naptári évtől eltérő üzleti év mérlegforduló napját

– közhasznú szervezetként történő nyilvántartásba vételét

– jogelőd nevét és adószámát, ha van

– tőkeösszeget

Az adóhatóság mikor tagadja meg az adószám megállapítását?

            A törvény 24/C. § (2) bekezdése határozza meg azon akadályokat, amikor az adóhatóság nem adja meg a cégnek az adószámot.

Próbáltam leegyszerűsíteni és magyarul megírni, tehát:

A vizsgált személyek közül bármelyiknek, vagy korábbi cégének

 

  • 180 napon keresztül folyamatosan fennálló, 5 millió forintot meghaladó adótartozással rendelkezik saját maga, vagy egy másik cég, amelyikben tag vagy vezető tisztségviselő,
  • van olyan cége, amelyik az előző paraméterek mellett, tehát adótartozással 5 éven belül szűnt meg,
  • van olyan cége, amelyikben az adószámot felfüggesztették vagy törölték az előző 5 évben
  • a vezető tisztségviselői pozíciótól, illetve e foglalkozástól jogerősen eltiltottnak minősül

Az irányadó időpont a kérelem benyújtásának napja.

A legnagyobb adóteljesítménnyel rendelkező adózók esetében 10 millió forint az irányadó az 5 millió forint helyett.

Az adóregisztrációs eljárás során kizárólag olyan adótartozás fennállására tekintettel kerül elutasításra a kérelem, amely adótartozást megállapító határozat bírósági felülvizsgálatának megindítására irányuló határidő lejárt, vagy a bírósági felülvizsgálata lezárult.

Fontos tudni, hogy az adóregisztrációs eljárás lefolytatására nemcsak a cégbejegyzési eljárásban, hanem a cégek változásbejegyzési eljárásában is sor kerül, ha ügyvezetőváltásra vagy tagváltásra kerül sor.

Kft., bt., zrt. alapításakor ügyvéd igénybevétele kötelező.

Keressen bizalommal:

dr. Fülöp Edina ügyvéd- 06303631727

drfulopedina@gmail.com, edina.fulop@avocat.hu

horizontal_web