A múlt alkalommal írtam arról, hogy közbenső mérleget kell készíteni a gazdasági társaságnak akkor, ha a tag az üzletrészét átruházza és a köztartozás 3 millió forint fölötti összegű.

Most viszont arra hívnám fel a figyelmet, hogy az éves beszámoló, illetve az egyszerűsített éves beszámoló közzétételi kötelezettségnek a legtöbb gazdasági társaság számára a határidő május 31. napja. Miért írom azt, hogy a legtöbbnek? A beszámoló közzétételi kötelezettsége ugyanis a gazdasági társaság üzleti évének fordulónapjához igazodik, és az adott év mérlegfordulónapját követő 5. hónap végéig kell közzé tenni. Ha a gazdasági társaság szerződésmintával készült, akkor ez az aktuális dátum, amit figyelembe kell venni!

Elképzelhető, hogy a gazdasági társaság úgy határozott, hogy a mérleg fordulónapja nem az év vége, akkor nekik értelemszerűen nem ez lesz az irányadó dátum!

Ha a gazdasági társaság konszolidált éves beszámolót készít, akkor a beszámoló letétbe helyezési kötelezettségnek az üzleti év fordulónapját követő hatodik hónap végéig kell a beszámolót letétbe helyeznie.

Melyik törvény mondja ki, hogy a beszámolót közzé kell tenni?

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 154. §-a mondja ki a beszámoló közzétételének kötelezettségét.

„154. § (1) *  Minden kettős könyvvitelt vezető vállalkozó (ideértve a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepét is) köteles az éves beszámolót, illetve az egyszerűsített éves beszámolót, kötelező könyvvizsgálat esetén a könyvvizsgálói záradékot vagy a záradék megadásának elutasítását is tartalmazó független könyvvizsgálói jelentéssel együtt közzétenni.”

Nagyon fontos, hogy a beszámoló akkor lesz érvényes dokumentum, ha a gazdasági társaság legfőbb szerve, tehát kft. esetén a taggyűlés, bt. esetén a tagok gyűlése elfogadja határozattal. A beszámolóval együtt ezt a bizonyos határozatot is be kell nyújtani, illetve letétbe kell helyezni.

A letétbe helyezés díja 3.000,- Ft. Általában az ügyvéd, vagy a könyvelő kéri le az utaláshoz szükséges közzétételi utalványt, mely az alábbi linken érhető el:

https://illetekigazolas.allamkincstar.gov.hu/index.cgi?tem=ANONYMOUS/koltseg/beszamolo.tem

A letétbehelyezés a kormányzati portál útján teljesíthető elektronikusan.

A beszámoló (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő jelentés, könyvvizsgálói jelentés-ha van és a legfőbb szerv határozata) nyilvános, bárki számára megtekinthető, a beszámolónak valós képet kell nyújtani a gazdasági társaság gazdasági, pénzügyi, vagyoni  helyzetéről.