KÖTELEZŐ BT. és KKT. MÓDOSÍTÁS- 2015. március 15. napjáig- beadási határidő április 15.!

2014. március 15. napját megelőzően bejegyzett – és azt követően nem módosított – betéti társaságnak és közkereseti társaságnak törvényi kötelezettsége, hogy legkésőbb  2015. március 15. napjáig intézkedjen az új Polgári Törvénykönyv szerinti továbbműködéséről, és a társasági szerződésének az új Ptk-nak való megfeleltetéséről, módosításáról.

A „Ptké” 12. § (1) bekezdése alapján az új Ptk. hatálybalépésekor a cégjegyzékbe bejegyzett gazdasági társaság a Ptk. hatálybalépését követő első létesítő okirat módosítással egyidejűleg köteles a Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről dönteni, és a legfőbb szervi határozatot a cégbírósághoz benyújtani. A Ptké 12. § (2) bekezdése kimondja, hogy a betéti társaságok és közkereseti társaságok létesítő okirata 2015. március 15. napját követően nem tartalmazhat az új Ptk. rendelkezéseivel összhangban nem álló rendelkezést.

A jó hír az, hogy illeték és közzétételi költség nélkül tehetjük meg a módosítást, ügyvéd közreműködésével.
A módosított  társasági szerződésnek tehát legkésőbb 2015. március közepéig rendelkezésre kell állnia, az ügyvédeknek pedig 30 nap áll rendelkezésre az illetékes cégbíróság felé történő beadásra.