Három vezérlő elv van a gazdasági társaság nevének kiválasztásakor:

  1. Cégvalódiság elve

A név választásánál fontos elv, hogy a cég neve nem lehet megtévesztő. A cég nevének a valódiságot kell tükröznie, vagyis ha a kötelező elemeken túl többletet is tartalmaz, akkor a valóságos, tényleges tevékenységi kört kell tartalmaznia.

  1. Cégszabatosság elve

A cég nevében a vezérszón kívül csak magyar szavak szerepelhetnek a magyar helyesírásnak megfelelően.

  1. Cégkizárólagosság elve

Ez a szabály azt szolgálja, hogy azonos nevű cégek ne lehessenek, illetve ne lehessen cégeket összetéveszteni. A cégforma különbözősége önmagában nem elég ahhoz, hogy két cég megkülönböztethető legyen. A különbözőségnek írásban és hangzásban is fenn kell állnia.

Milyen szabályokra kell még figyelemmel lenni a cégnév kiválasztásánál?

A cégnévnek különböznie kell a közhatalmi és közigazgatási szervek hivatalos és a köznyelvben használt elnevezéseitől.

Szóval – ha élelmiszerrel szeretnénk foglalkozni, akkor se legyen a vezérszó NÉBIH, vagy munkaerő kölcsönzés esetén se legyen NFSZ.

A cég elnevezésében nem szerepelhet olyan személy neve, aki a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerek megalapozásában, kiépítésében vagy fenntartásában vezető szerepet töltött be, vagy olyan kifejezés vagy olyan szervezet neve, amely a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerrel közvetlenül összefüggésbe hozható.

A bíróság abban az esetben, ha nem tudja eldönteni, hogy a cégnév megfelel-e vagy sem az előző szabály kritériumainak, beszerzi a Magyar Tudományos Akadémia állásfoglalását.

Abban az esetben nem szerzi be, ha egyértelműen megállapítható, hogy a cégnévvel az alapító nem olyan személyre gondol, aki az önkényuralmi rendszer megalapozásában részt vett, hanem saját magára, mert véletlenül úgy hívják, mint valamelyik korábbi híres vagy inkább hírhedt személyt. További kritérium, hogy a nevünk szerepeltetésén túl továbbra is figyelemmel kell lenni a cégkizárólagosság elvére. Tehát ha valamit Kovácsnak hívnak, jobb, ha meg sem próbálja a cégét magáról elnevezni.

A cégnévben a cég nonprofit jellegét a cégforma megjelölése előtt fel kell tüntetni, a közhasznú szervezeti minőség pedig feltüntethető. pl.: Kisvirág és Kiscsillag Nonprofit Kft. vagy Kisvirág és Kiscsillag Nonprofit közhasznú Kft.

A cégnévben az „állami” vagy „nemzeti” kifejezés csak abban az esetben szerepelhet, ha a cégben az állam közvetlenül vagy szervezetei útján a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyással rendelkezik, vagy a cég a külön törvény szerinti tartós állami tulajdoni körbe tartozik.

A történelem kiemelkedő személyiségének nevét a Magyar Tudományos Akadémia engedélyével, olyan elnevezést pedig, amelyhez másnak jogi érdeke fűződik, csak a jogosult hozzájárulásával lehet a cégnévben szerepeltetni.

Elegendő-e, ha a cégnévhez évszámot vagy számokat rendelnünk annak érdekében, hogy a cégkizárólagosság elvének megfeleljen a cég neve? Azt tudjuk, hogy a választott cégnévnek a már bejegyzett cégnévtől legalább 3 karakterrel különböznie kell ahhoz, hogy a cégnév a bíróság által bejegyezhető legyen. Édes Otthon Kft. –kismilliónyi találat van természetesen. Édes Otthon 2002 Kft. már jónak tűnne, ha a Cégbíróság nem mondaná, hogy a számmal, számkapcsolattal történő megkülönböztetés nem fogadható el.

A névválasztásánál figyelemmel kell lenni arra, hogy a tevékenységre vonatkozó megjelölés önmagában nem alkalmas a más cégektől való megkülönböztetésre.

A névfoglalás intézménye továbbra is él. A jogi képviselet szintén kötelező ebben az eljárásban. Az ügyvéd által elektronikus úton benyújtott névfoglalási kérelem esetén a Cégbíróság egy napon belül megvizsgálja, hogy a választott cégnév választott elnevezéssel az információkérés időpontjában a cégnyilvántartásban bejegyzett vagy bejegyzés alatt álló, illetve névfoglalás hatálya alatt álló más cég szerepel-e.

Ha a választott cégnév megfelelő, akkor a cégbíróság a választott nevet 60 napos időtartamra lefoglalja. Ez idő alatt kell benyújtani a cégbejegyzési kérelmet. Ha a 60 nap alatt cégbejegyzési kérelmet nem nyújt be az, aki lefoglalta a nevet, akkor a névfoglalás megszűnik.

A cégnévvel támasztott egyéb követelményeket a bejegyzési eljárásban vizsgálja a Cégbíróság. Például azt a tényt, hogy a cégnévben szerepelhet-e az állami jelző, tehát az állam milyen mértékű befolyással rendelkezik az adott gazdasági társaságban, azt a cégbejegyzési kérelem során vizsgálja a cégbíróság.

A gyakorlatban álláspontom szerint értelmetlen névfoglalási kérelemmel élni. A cégbejegyzési eljárásban 1-2 napon belül kiderül, hogy a cégnév megfelel-e a szabályoknak, vagy sem. Ha nem, akkor a nyilatkozatokat, a tárassági szerződést újra el kell készíteni az új választott cégnévvel, de a névfoglalási kérelem sem garancia arra, hogy ez ne így történjen. Az ismételt benyújtásra egy alkalommal van lehetőség úgy, hogy az illetéket ne kelljen ismételten átutalni a cégbíróság részére.