Az elbirtoklás

Mi is az az elbirtoklás?

Nézzünk egy banális példát. Kölcsönkéri a szomszéd a létrámat. Elfelejti visszahozni, mert a szomszédok már csak ilyenek. 10 év múlva kiég a villanykörtém, keresem a létrát, amikor eszembe jut, hogy kölcsönadtam a szomszédnak. Persze a szomszéd már elköltözött és elvitte a létrám. 10 évig volt nála, azalatt el is birtokolta….vagyis a tulajdonjog már az övé.

Elbirtokolható tulajdoni hányad is. Van egy könyvem. Részben, mert közösen kaptuk karácsonyra. Elvitte a testvérem. Rég volt. 12 éve. Már az övé, mert nagyon megfeledkeztem róla.

Ingatlan esetén mi a helyzet? 

Gondolhatnánk, hogy ilyen elő sem fordul. Pedig igen…Kiment a nagypapa egyik fia Amerikába, a másik itt maradt. Amelyik kiment nem tart igényt a ház felére sem, de nem intézte el a ház sorsát. A testvér folyamatosan lakja, karbantartja és egyébként is mindenkinek azt mondja, hogy az egész ház az övé…

Tehát 15 évi szakadatlan birtoklás kell a tulajdonszerzéshez.

Az elbirtoklás jogintézménye az idő múlásával teszi lehetővé egy dolog feletti tulajdon megszerzését. Az elbirtoklással a tulajdonos elveszíti tulajdonjogát, az elbirtokló oldalán pedig új tulajdonjog keletkezik.

A „sajátjaként szakadatlanul birtokolja” megfogalmazás arra utal, hogy a birtokos úgy birtokolja a dolgot, mintha az saját tulajdona lenne. Például egy ingatlan vonatkozásában rendszeresen lenyírja a füvet, ingóságnál például egy gépjármű esetében rendszeresen karbantartja azt.

A szakadatlanság megszakítás nélküli, folyamatos birtoklást jelent. Fontos megjegyezni, hogy az elbirtoklási idők soha nem adódhatnak össze. Tegyük fel, hogy valaki 10 éven át birtokolt egy telket, ahol a tulajdonos váratlanul karbantartási munkálatokat kezdeményez, felújítja annak kerítését, kutat ásat. Majd egy hét múlva elmegy, és többet nem jön vissza. Minden ilyen esetben újrakezdődik az elbirtoklási idő, tehát újra 15 évig kell szakadatlanul birtokolni a telket és nem számítható be az elmúlt 10 év, ha újrakezdődik a szakadatlan birtoklás.

Az új birtokos saját elbirtoklásának idejéhez hozzászámíthatja azt az időt, amely jogelődjének birtoklása idején már elbirtoklási időnek minősült.

Ez akkor valósulhat meg, ha pl. örökhagyó, és halálát követően az örökös is sajátjaként, szakadatlanul birtokolja az ingót, vagy ingatlant.

 Mi a helyzet, ha a tulajdonos nem is tudta gyakorolni a jogait?

Ha a tulajdonos menthető okból nincs abban a helyzetben, hogy tulajdonosi jogait gyakorolhassa, az akadály megszűnésétől számított egy évig az elbirtoklás akkor sem következik be, ha egyébként az elbirtoklási idő már eltelt vagy abból egy évnél kevesebb volna hátra.

 Ez akkor valósulhat meg, ha a tulajdonos balesetet szenved a telkére vezető úton és hónapokig kórházban fekszik. Ilyenkor még egy évig kitolódik az elbirtoklási idő hossza.

(1) Az elbirtoklás megszakad, ha

  1. a) a tulajdonos a dolog kiadása iránti követelését bírósági úton érvényesíti;
  2. b) a tulajdonos a dologgal kapcsolatban tulajdonosi jogát gyakorolja; vagy
  3. c) a birtokos a birtokot akaratán kívül elveszti, és azt egy éven belül nem szerzi vissza, vagy egy éven belül nem kéri a bíróságnál, hogy a dolog újabb birtokosa a dolgot adja vissza.

(2) Ha az elbirtoklás megszakad, a birtoklásnak addig eltelt ideje nem vehető figyelembe, és az elbirtoklás a megszakadást okozó körülmény elmúltával újból kezdődik.

Az elbirtoklást megszakíthatja csupán az is, hogy a tulajdonos évente egy alkalommal belép a telkére, ott körülnéz, de nem emel szót az ellen, hogy a szomszédja, aki él az elbirtoklás szándékával, a saját tulajdonhatárán túl, az ő földterületén tárolja gépjárművét. Így a gépjárművét parkoltató szomszéd nem birtokolhatja el azt a sávot, ahol parkol, hiszen a föld tulajdonosa gyakorolja tulajdonosi részjogosítványait azzal, hogy saját telkére belép.

Hogyan érvényesíthetjük az elbirtoklás útján keletkezett tulajdoni igényünket?

  1. megállapodással- ingatlan esetén fontos, hogy be is jegyezzenek minket, mint új tulajdonosokat a tulajdoni lapra.
  2. bíróság útján

Forduljanak hozzám bizalommal, igyekszem elsősorban megállapodás útján rendezni az elbirtoklás kérdését, ha nem siekrül, akkor a bírósági eljárásban is állok rendelkezésre.

Fülöp Edina ügyvéd