A külföldi kereskedelmi partner nem fizet? Mit lehet ilyenkor tenni? A magyar európai fizetési meghagyásoshoz hasonló eljárás az európai fizetési meghagyás, amely kizárólag határon átnyúló ügyekben alkalmazható, ami azt jelenti, hogy vagy a kötelezettnek, tehát annak aki elvileg tartozik (adósnak) vagy a jogosultnak, akinek tartoznak más tagállambelinek kell lennie. Tehát magyar jogosult magyar adóssal szemben nem érvényesítheti ilyen módon a követelését a magyar közjegyző előtt, azonban más tagállamban igen.

Az eljárás megindítható a kiválasztott magyar közjegyző előtt az arra szolgáló formanyomtatványon.

Milyen ügyekben alkalmazható? Kizárólag kereskedelmi és polgári ügyekben. Nem érvényesíthető azonban házassági vagyonjogon alapuló követelésekre vagy öröklési ügyekben. Nem lehet európai fizetési meghagyásos eljárást indítani akkor sem, ha az adós csőd- vagy felszámolási eljárás alatt áll.

 

Az eljárás tehát kérelemre indul és papír alapon. A közjegyző 30 napon belül kibocsátja a fizetési meghagyást, ami ellen az adós, úgy mint a magyar fizetési meghagyás szabályai szerint ellentmondással élhet. Az adósnak az ellentmondásra 30 nap áll rendelkezésére. Ha nem mond ellent, akkor a követelés jogerőssé és végrehajthatóvá válik.

 

Mennyibe kerül mindez?

Az eljárás díja a követelés összegének 3%-a, de minimum 5.000,- Ft, max. 300.000,- Ft.

Az eljárás a követelés összegére tekintet nélkül indítható.

 

Ha az adós ellentmondással nem él, akkor a közjegyző tanúsítványt állít ki a fizetési meghagyás végrehajthatóságáról és ezen tanúsítvány alapján további eljárás nélkül lehet a végrehajtást kérni abban a tagállamban, ahol az adósnak vagyoni van.

De mi történik akkor, ha az adós ellentmond?

Ebben az esetben az eljárás perré alakul, és a magyar bíróság fogja a peres eljárást lefolytatni. Ehhez az illeték kiegészítése válik szükségessé és a bizonyítékok a bíróság részére történő becsatolására.

 

Az európai fizetési meghagyások közjegyzőkhöz benyújtott száma évről évre növekszik, így azt lehet mondani, hogy hatékonyan, költségkímélő módon lehet érvényesíteni a követelést más tagállamban lévő adóssal szemben.