Hogyan történhet a haszonélvezet alapítása?

Haszonélvezet három módon keletkezhet:

a.) tulajdonos és haszonélvező közötti szerződéskötéssel

b.) jogszabály alapján (pl. túlélő házastárs haszonélvezeti joga)

c.) bírósági vagy hatósági rendelkezésnél fogva

a.) Szerződésen alapuló haszonélvezeti jog

Ebben az esetben a haszonélvezet azzal keletkezik, hogy ezt a jogot az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzik.

A tulajdonos és a haszonélvező között a szerződés tulajdonképpen szóban is létrejöhet érvényesen, de írásba foglalni azért szükséges, hogy a jog az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezhető legyen.

A haszonélvezet alapítása történhet ingyenesen vagy ellenérték fejében. Maga a jog gyakorlása azonban mindig ingyenesen történik, tehát a tulajdonos nem követelhet pénzt azért, mert a haszonélvező a jogait gyakorolja, az ingatlant használja vagy hasznosítja. Ha a használat vagy a birtoklás fejében a tulajdonos időszakosan visszatérően ellenszolgáltatást köt ki, akkor haszonélvezetről nem beszélhetünk, csupán csak más jogviszonyról, például bérletről vagy haszonbérletről.

Ha a haszonélvezeti jog gyakorlása szóban történik, de később a tulajdonos  az írásbeli nyilatkozatot megtagadja, a bíróság a teljesítést ítélettel pótolhatja. Nagyon fontos, hogy -annak ellenére, hogy tartós jogviszonyról van szó-a haszonélvezet bírósági úton nem módosítható. Tehát, ha utóbb meggondoljuk magunkat és mégsem holtig tartó haszonélvezetet szeretnénk, hiába kérjük a bíróságtól, nincs lehetőség sem az időtartam, sem a jog tartalmának megváltoztatására sem.

b.) Jogszabályon alapuló haszonélvezeti jog

Ez a túlélő házastárs haszonélvezeti joga. Az új Ptk. a Hetedik könyv 58. §-ban szabályozza azt, hogy az örökhagyó házastársát holtig tartó haszonélvezeti jog illeti meg az örökhagyóval közösen lakott lakáson és a hozzá tartozó berendezési és felszerelési tárgyakon. (Ptk. 7:58.§) A törvény kimondja, hogy ez a haszonélvezeti jog nem korlátozható, és a házastárssal szemben megváltása nem igényelhető. Míg a szerződésen alapuló haszonélvezeti jognál a jog azzal keletkezik, hogy bejegyzik, a jogszabályon alapuló esetben nem a bejegyzés hozza létre. Ugyanakkor kötelező bejegyeztetni, hogy arra hivatkozni lehessen. Ha a bejegyzés elmarad, akkor csak a dolog rosszhiszemű vagy ingyenes szerzőjével szemben érvényesíthető, egyébként nem. Tehát a vevővel szemben, aki az ingatlan-nyilvántartásban bízva, jóhiszeműen, a haszonélvezeti jogról nem tudva megvásárolja az ingatlant, szóval vele szemben nem lehet fellépni, hogy a haszonélvezeti jogunkat gyakorolni szeretnénk, mert van ilyen jogunk, csak nem jegyeztettük be. Viszont ha a tulajdonos elajándékozza az ingatlant, akkor az új tulajdonossal szemben lehet érvényesíteni a jogunkat.

c.) Bírósági vagy hatósági rendelkezésen alapuló haszonélvezeti jog

A hatályos magyar joganyag nem tartalmaz olyan szabályt, amely alapján pl. a bíróság haszonélvezetet alapíthatna. Mint írtam a haszonélvezethez szükséges írásbeli nyilatkozatot az ítéletet pótolhatja, de ebben az esetben sem a bíróság hozza létre, hanem szerződésen alapul.

Ezt már látta?

A haszonélvezet értékét szeretné kiszámítani?

Erről itt olvashat:

https://drfulopedina.hu/ugyved-budapest/haszonelvezet-a-lakason-mennyi-jar-a-haszonelvezonek

Ügyvédre van szüksége?

Akkor töltse ki az alábbi űrlapot és felveszem Önnel a kapcsolatot! Köszönöm

A böngészőben tiltva van a javascript használata. Az űrlap ellenőrző funkciói nem fognak jól működni.

Név*
Email cím*
Telefonszám*
Az ügy rövid leírása*