Most akkor 15.000,- Ft a tőkeemelés díja vagy 40.000,- Ft, ha nemcsak a tőke módosul, hanem például a székhely is Kft. módosítás esetén?

 

Azt már szerintem minden érintett tudja, hogy a tőkeemelés és a Ptk. hatálya alá helyezés elméletileg illeték- és közzétételi díjmentes a Ptké. 12. § (4) bekezdése alapján:

 

A Ptké. 12. § (4) bekezdése szerint illeték és költségterítés megfizetése nélkül lehet a cégbírósághoz benyújtani az (1) bekezdés szerinti társasági határozatot, továbbá változásbejegyzési kérelmet, feltéve, hogy az ahhoz csatolandó létesítő okirat módosítása kizárólag a Ptk. rendelkezéseihez történő igazítás, illetve a Ptk. eltérést engedő szabályainak alkalmazása miatti módosításokat tartalmaz. Egyéb cégadatot is érintő változás esetén e bekezdés nem alkalmazható.

 

Ha az a kft., amelyiknek a törzstőkéje a 3.000.000,- Ft-ot nem éri el, a tőkeemelésen kívül más módosítást is szeretne bejegyeztetni, a fizetendő illeték a Fővárosi Törvényszék szerint 15.000,- Ft, ugyanakkor a Fővárosi Ítélőtábla szerint 40.000,- Ft (14. Cgf. 47 075/2014/2.).

 

Az én tapasztalatom az elmúlt 150 általam végigvitt cég módosítása során, hogy egyetlen egy cégbíróság kérte az illeték kiegészítését 40.000,- Ft-ra, az pedig a Komárom-Esztergom Megyei Törvényszék Cégbírósága volt.

A másik dolog, hogy lehet, hogy módosul a tőkeemelés határideje:
http://www.parlament.hu/irom40/09379/09379.pdf

Aki eddig nem gondoskodott a tőkeemelésről, annak elképzelhető, hogy lesz egy kis haladék.

Mit lehet tenni díjfizetés (illeték és közzétételi díj) nélkül?

 

  1. Fontos rögzíteni, hogy a kézbesítési e-mail cím megadása kötelező. Abban az esetben, ha a cégjegyzék nem tartalmaz ilyen rovatot, akkor meg kell adni a kézbesítési e-mail címet. A jó hír, hogy ez illetékmentes, valamint közzétételi díjfizetési kötelezettség sem keletkezik, tehát ettől a tőkeemelés kapcsán nem kell tartani, hogy mégis…
  2. Abban az esetben, ha külföldi a tag vagy a vezető tisztségviselő és emiatt kötelezően kézbesítési megbízottja van, a kézbesítési megbízottja ügyvéd, az ügyvéd székhelymódosítását be kell jelenteni a cégbíróságnak 30 napon belül. Ez is megtehető illeték és közzétételi díj fizetése nélkül.
  3. Ha a tag lakcíme azért változik meg, mert az utcanév vagy a házszám módosításáról közigazgatási úton döntöttek, akkor az is illeték- és közzétételi költség nélkül bejelenthető. Erről rendelkezik a 2006. évi V. törvény 53. §-a:

 

  1. § (1)245Aváltozást illeték és közzétételi költségtérítés megfizetése nélkül lehet bejelenteni a cégbíróságnak, ha a változás állami vagy önkormányzati döntés alapján a cég székhelyének (telephelyének, fióktelepének) más megye illetékességi területéhez való csatolására vagy a cégjegyzékbe bejegyzett helységnév, utcanév, illetve házszám változására vonatkozik. A cég a változást annak bekövetkezését követő 180 napon belül köteles bejelenteni a cégbíróságnak.

de:

Ha a tag költözött vagy módosította a székhelyét, mert a tag például egy kft., akkor sajnos a 15.000,- Ft illetéket és a 3.000,- Ft közzétételi díjat is meg kell fizetni. Ha 10 társaságban tag a kft., akkor 10-szer.

Ez utóbbiak mindig igazak…tőkeemelés ide vagy oda.

A cégbírósági változásbejegyzéshez ügyvédre van szükség:

dr. Fülöp Edina

ügyvéd, ingatlanforgalmi szakjogász

1122 Budapest, Városmajor utca 33. I/1.

06303631727

drfulopedina@gmail.com