Kíváncsi az ingatlannak az értékére? Meg arra is, hogy mi alapján annyi a lakás értéke, amennyi?

A megoldás az értékbizonyítvány!

Azonban nemcsak a kíváncsiságunk miatt kérhetjük ki, hanem egyes esetekben kötelező benyújtani. Szükés lehet rá hagyatéki eljárásban, ajándékozási szerződéskor is célszerű beszerezni a későbbi viták elkerülése érdekében, vagy adás-vételi szerződéskor is jó, ha tisztában vagyunk a hatóság által megállapított értékkel. Ha kiskorú az ingatlan szerzője, akkor biztosan szükség lesz rá.az eljárás során.

Mit tartalmaz az adó- és értékbizonyítvány?

  • az ingatlan, valamint a tulajdonosok adatait
  • az érték megállapításánál figyelembe vett tényezőket
  • az ingatlannak az adott időpontban fennálló forgalmi értékét.

Ki állítja ki?

Az ingatlan fekvése helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője állítja ki.

Mennyi az ügyintézési idő?

8 nap az ügyintézési határidő.

Melyik törvény határozza meg?

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) határozza meg, hogy mi az az adó- és értékbizonyítvány.

  1. § Az ingatlan fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője által kiállított adó- és értékbizonyítvány tartalmazza az ingatlan és az ingatlanszerzők (tulajdonosok) adatait, az érték megállapításánál figyelembe vett tényezőket, továbbá az ingatlannak az adott időpontban fennálló forgalmi értékét. Az adó- és értékbizonyítvány kiállítására irányuló eljárásban az ügyintézési határidő 8 nap.

Az illetéktörvény nagykommentárja alapján az adó- és értékbizonyítvány egy formailag és tartalmilag sajátos hatósági bizonyítvány, melyet az ügyfél kérelmére, vagy jogszabályban meghatározott esetekben hatóság megkeresésére állít ki a jegyző.

Mennyibe kerül?

Az adó- és értékbizonyítvány kiállítása iránti eljárás 4000 forint illeték alá esik.

Mennyibe kerül, ha egy kérelemben több ingatlanra kérjük?

Ha egy beadványban több ingatlanra vonatkozó adó- és értékbizonyítványt kérnek, az illetéket ezek számától függően, külön-külön kell megfizetni.

 

Mit írjunk a kérelembe, ha nem nem találunk rá kérelemmintát az önkormányzat honlapján?

KÉRELEM

Adó- és értékbizonyítvány kiállításához

Alulírott………………………………………….név……….irányítószám…………………………….település………………………………..………….közterület neve……………………házszám alatti lakos kérem, hogy a ………………………….helyrajzi szám alatt felvett ………….. irányítószám…………………………………………………település………………………….közterület neve ……………..házszám alatt fekvő ingatlan értékbecslését elvégezni és részemre az adó-és értékbizonyítványt kiállítani szíveskedjék.

Az adó- és értékbizonyítványra:

1) Hagyatéki eljáráshoz

2) Ajándékozási szerződéshez

3 Adás-vételi szerződéshez

4) Illetékkiszabás céljára történő bemutatáshoz

5) Gyámhatósági eljáráshoz

6) Devizahatósági eljáráshoz

7) …………………………… egyéb okból

van szükségem.*

A kérelem kötelező melléklete a három, hónapnál nem régebbi tulajdoni lap másolata!

 

 

 

Kelt.:…………………………………..

 

                               ………………………………………………..

             Kérelmező aláírása

                               Kérelmező személyi igazolvány száma:         

Ha segítségre van szüksége, vagy ajándékozási, adás-vételi szerződést kötne, állok rendelkezésre:

dr. Fülöp Edina ügyvéd

06303631727

horizontal_web