Gyakran indul peres eljárás a társasházi közgyűlésen hozott határozat megtámadása miatt. Ebben az esetben hogyan alakul az illeték?

 

Tegyük fel, hogy a döntés sérelmes, mert a társasházi közgyűlésen hozott határozat az szmsz-be ütközik pl., vagy több embert is sért. ebben az esetben a bírósághoz fordulhatunk a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény 42.§ (1) bekezdés alapján:

„Ha a közgyűlés határozata jogszabályba, az alapító okiratba vagy a szervezeti-működési szabályzatba ütközik vagy a kisebbség jogos érdekeinek lényeges sérelmével jár, bármely tulajdonostárs keresettel kérheti a bíróságtól a határozat érvénytelenségének megállapítását a határozat meghozatalától számított hatvan napon belül. Ha a határozat bírósági felülvizsgálatát a jegyző a 27/A. § (4) bekezdése szerinti keresetében kérte, a kereseteket bíróság a perek egyesítésével bírálja el”.

 

Ez azt jelenti, hogy a már ismertetett szabályok alapján – Itv. 39. § (3) bekezdése – az eljárás tárgyának értéke – a 39. § (1) bekezdésben foglaltak szerint – nem állapítható meg, és ha törvény másként nem rendelkezik, az illeték számításának alapja: a helyi bíróság előtt a peres eljárásban 350 000 forint.

Az illeték mértékét az illeték alapja után tudjuk kiszámítani. A 42. § (1) bekezdés a) pontja szerint az illeték mértéke peres eljárásban 6% (de legalább 15 000 forint, legfeljebb 1 500 000 forint). 350 000 forint 6%-a pedig 21 000 forint, így az általános szabályok szerint a társasházi közgyűlésen hozott határozat megtámadása esetén 21 000 forint illetéket kell megfizetnünk.