Összeszedtem, hogy milyen információkra van szükség, ha kft. (korlátolt felelősségű társaság) alapításában gondolkodik.

Célszerű először a könyvelőhöz menni, és vele is átbeszélni, mert az adózási konstrukcióra a könyvelő tud választ adni.

Cégnév: A kitalált cégnév ellenőrzésére akár a leendő cégtulajdonosoknak is lehetőségük van: www.e-cegjegyzek.hu

Itt érdemes a választott cégnevet beírni a bal menüsorban található „Cégkeresés a cég elnevezése szerint” elnevezésű mezőben. Ha van találat, akkor érdemes más, vagy hosszabb cégnéven gondolkodni.

Székhely: A székhely az a hely, ahol a cég az iratait őrzi, ahova a hivatalos leveleket várja. Kezdő cégeknél akár székhelyszolgáltatást is igénybe lehet venni, hiszen a székhelyszolgáltatás segítség lehet a postai iratok átvételében. A székhelyet cégtáblával kell jelölni.

Telephely: Nem kötelező megadni telephelyet, de abban az esetben, ha a székhellyel megegyező településen a cég valamilyen üzleti tevékenységet folytat, akkor a telephelyet szerepeltetni kell a Társaság létesítő okiratában, valamint be kell jelenteni a Cégbíróság felé.

Fióktelep: Szintén nem kötelező fióktelep megadása. Fióktelep mindig a székhelytől eltérő településen található telephely.

A társaság tagjai: Ha a tagok magánszemélyek, akkor szükség van a nevükre és a lakcímükre. Ha valamely tag jogi személy, akkor szükség van a cég nevére, székhelyére, a cégjegyzékszámra, a cég képviselőjének nevére és lakcímére.

Tevékenységi körök: A főtevékenység és a további tevékenységi kör megadása a TEÁOR segítségével történik. A TEÁOR a a tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszerének rövidítése. Ha a tevékenység gyakorlását a jogszabály hatósági engedélyhez köti, akkor a tevékenységet csak a hatósági engedély birtokában lehet elkezdeni (pl.: hulladékkezelés). Abban az esetben, ha valamely tevékenység gyakorlása képesítéshez kötött, akkor ezt a tevékenységet a társaság csak akkor végezheti, ha valamely tagja, vagy alkalmazottja ezen képesítés birtokában van pl.: könyvviteli szolgáltatás). Hol lehet a TEÁOR kódokat megtalálni? http://www.teaorszamok.hu/

A társaság működésének időtartama: Lehet határozott vagy határozatlan időtartamra alapítani korlátolt felelősségű társaságot.

A Társaság törzstőkéje: Kft.-t 3.000.000,- Ft törzstőkével lehet alapítani. A törzstőke a tagok törzsbetéteinek összegéből áll össze és egy törzsbetét legkisebb összege 100.000,- Ft. A tagok vagyoni hozzájárulása lehet készpénz, vagy nem vagyoni hozzájárulás, úgynevezett apport is. A törzstőke rendelkezésre bocsátásának idejét a társasági szerződésben meg lehet határozni.

Pótbefizetés: Abban az esetben, ha a tagok úgy határoznak, hogy a taggyűlés pótbefizetést írhat elő a tagok számára a veszteségek fedezése érdekében, meg kell határozni a pótbefizetés legmagasabb összegét és a pótbefizetés gyakoriságát.

Üzletrész: A tagsági jogok és kötelezettségek összességét at az üzletrész testesíti meg, melynek mértéke a tagok törzsbetétjétől eltérhet.

 

Kft-t alapítana?

Akkor töltse ki az alábbi űrlapot! Köszönöm!

 

A böngészőben tiltva van a javascript használata. Az űrlap ellenőrző funkciói nem fognak jól működni.

Név*
Email cím*
Telefonszám*
Az ügy rövid leírása*