Milyen esetekben szünetelnek a végrehajtások? Milyen esetekben nem? Az 57/2020. (III. 23.) Korm. rendelet külön szabályozza a bírósági és adóhatósági eljárásokat.

Bírósági végrehajtások

A bírósági végrehajtások körében szünetel a végrehajtói kézbesítés.

A veszélyhelyzet ideje alatt a helyszíni eljárások és hagyományos árverések sem tarthatók meg. Az ingatlanok kiürítése is szünetel.

Szünetel a végrehajtási eljárás során lefoglalt gépjármű forgalomból történő kivonása iránti intézkedés.

A veszélyhelyzet alatt felfüggesztik az ingatlanok árverezését és az árverezésről szóló hirdetmények közzétételét is.

Meghatározott cselekményeket (pl. ingóság kiadása) sem lehet végrehajtani, nem lehet eljárási cselekményt foganatosítani. Gyermek átadását és elhelyezését sem lehet végrehajtani, ha azt olyan helyen kellene foganatosítani, amely járványügyi intézkedés hatálya alatt áll.

A fenti intézkedések közös jellemzője, hogy a szünetbe a veszélyhelyzet teljes időtartama és az annak elmúlását követő 15 nap is beleszámít!

Ha valaki a járványügyi intézkedések miatt nem tudott eleget tenni kötelezettségének, az rendbírsággal (pénzbírsággal) nem sújtható. Emellett a végrehajtást a bíróság az adós kérelmére felfüggesztheti, ha a járványügyi intézkedésekkel összefüggésben kerül nehéz élethelyzetbe, pl. elveszíti az állását.

Ha a végrehajtási eljárás során a végrehajtás tárgyát bírósági és közigazgatási végrehajtásban is lefoglalták, a bírósági végrehajtási eljárásban a végrehajtó a közigazgatási végrehajtással érintett követelés behajtása iránt a veszélyhelyzet megszűnését követő 15. napig nem intézkedik.

Adóhatósági végrehajtások

A veszélyhelyzet megszűnését követő 15. napig szünetelnek az adóhatóság előtt folyamatban lévő végrehajtási eljárások, melyeket a 2017. évi CLIII. törvény (a továbbiakban: Avt.) szerint foganatosítottak.

Kivételt képeznek:

  • az Avt. 57. és 57/B. alcíme szerint folytatott eljárások, valamint
  • a veszélyhelyzet során előírt kötelező járványügyi intézkedések megsértése miatt kiszabott követelésekre folytatott eljárások. Ezek olyan ügyek, melyek végrehajtása nem tűr halasztást.