2014-ben 147 párt volt, 2017 év végére már 400 párt létezését jósolták.

Mivel a pártalapítási kedv folytatódik, ezért leírom, hogy milyen dokumentumok szükségesek az alapításhoz, valamint egyáltalán kik lehetnek a párt tagjai.

A pártoknak csak természetes személy tagjai lehetnek, valamint munkahelyen nem hozhatnak létre és nem működhetnek szervezetet. A pártok működése felett az ügyész törvényességi ellenőrzési jogkört gyakorol.

A párt alapítója és vezető tisztségviselője csak olyan személy lehet, aki az országgyűlési képviselők választásán vagy a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán választható.

A pártok nyilvántartásba vétele iránti kérelmet kell formanyomtatványon kitölteni, melyhez – hasonlóan az egyesületekhez és az alapítványokhoz – a következő iratokat kötelező mellékelni:

– alapszabály,

 – székhelyhasználat jogcímét igazoló okirat másolata,

 – a párt alakuló ülésének jegyzőkönyve,

 – az alakuló ülés jelenléti íve [a tagok nevével, lakóhelyével és aláírásával]

 – az ügyintéző és képviseleti szerv tagjainak a tagság elfogadására és a jogszabályban meghatározott követelményekre vonatkozó nyilatkozata,

 – a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXXIII. törvény 2. számú mellékletében meghatározottak szerinti vagyonmérleg

Szükség szerint kötelezően csatolandó iratok ezen felül:

 – képviseleti jog igazolása,

 – névhasználathoz hozzájáruló nyilatkozat,

 – a Magyar Tudományos Akadémia névviseléshez adott engedélye – névviseléshez adott – jogszabályban előírt – engedély

– a magyar nyelvű elnevezés – a külön jogszabályban foglaltak szerint arra jogosult által készített – idegen nyelvű fordítása

– a felügyelő szerv tagjainak a tagság elfogadására és a jogszabályban meghatározott követelményekre vonatkozó nyilatkozat – külön jogszabályban előírt kötelezettségek teljesítését igazoló okirat

Egyéb kérdése van:

11 választ olvashat a pártokról itt:

11 válasz a pártalapításról

Pártalapításban is állok rendelkezésre:

dr. Fülöp Edina

ügyvéd

1122 Budapest, Városmajor utca 33. I/1.

06303631727