Olyan cégek, amelyek nem akartak fenntartani saját irodát, vagy nem tudtak gondoskodni a levelek átvételéről, gyakran fordultak székhelyszolgáltatókhoz, aki székhelyet biztosított egy székhelyszolgáltatást igénybe vevő megbízó cég részére, a leveleket átvette és továbbította a cég mint megbízó felé.

Korábban úgy rendelkezett az állam, hogy ügyvéd nem szolgáltathat székhelyet, most újra szigorodnak a feltételek…

Azt hiszem vége azoknak a reklámoknak, hogy „Székhelyszolgáltatás 4+2 ingyen hó” és egyéb kecsegtető feltételeknek, mert hamarosan, 2017. július 1-jén hatályba lép az az IM rendelet, ami a székhelyszolgáltatásról szól és amelyben szigorú feltételekhez kötik a székhelyszolgáltatást, mind a megbízott és mind a szerződés tartalma tekintetében.

Az IM rendeletnek megfelelően minden székhelyszolgálatási szerződést írásba kell foglalni, azokat is, amik eddig nem voltak írásban, illetve módosítani kell augusztus 31-ig, amennyiben nem felel meg az alábbi feltételeknek.

A székhelyszolgáltatásról szóló 7/2017. (VI.1.) IM rendelet 2017. július 1-jén lép hatályba. Abban az esetben, ha 2017. július 1. napját megelőzően jött létre a székhely-szolgáltatási jogviszony a cég és a megbízott között, akkor szükséges 2017. augusztus 31. napjáig a szerződést az alábbiak szerint módosítani a rendeletben előírtaknak megfelelően.

Milyen szigorítások lépnek életbe?

 1. Szerződés tekintetében:

 

 • A rendelet alapján tehát az írásba foglalt megbízási szerződés kötelező.
 • A szerződésnek határozatlan időre kell szólnia, azzal a kivétellel, ha a cég, melynek a megbízott a székhelyet szolgáltatja, határozott időre jön létre.
 • A szerződésben kell meghatározni azokat az iratokat, melyeket a székhelyen kell rendelkezésre tartani, valamint őrizni.
 • A szerződés létrejöttétől számított egy éven belül egyik fél sem mondhatja fel a szerződést rendes felmondási joggal. A szerződés megszűnésekor a székhelyszolgáltatónak minden iratot és nála lévő ingóságot ki kell adnia a megbízó cég részére a jegyzékekkel együtt.

Mik ezek az iratok, amik a székhelyszolgáltatónál kötelező ott lennie?

 

 1. a cég cégiratai,
 2. hatósági engedélyei,
 3. az adóhatósághoz történő adatbejelentési kötelezettségeivel összefüggő iratai,
 4. a cég beszámolója

Az iratokat a székhelyszolgáltatónak a többi cég/saját irataitól elkülönülten kell tartania, valamint naprakész iratjegyzéket és az ingóságokat tartalmazó jegyzéket kell vezetnie a szerződés alapján nála levő dolgokról.

 1. Székhelyül szolgáló ingatlan tekintetében
 • A székhelyül szolgáló ingatlannak a székhelyszolgáltató kizárólagos tulajdonában kell állnia. Abban az esetben, ha nem a székhelyszolgáltató kizárólagos tulajdona az ingatlan, akkor a székhelyszolgáltató használati jogát szükséges az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezni. Ez azt jelenti, hogy abban az esetben, ha az ingatlan pl. társasházi közös tulajdonban áll, akkor a társasház minden egyes lakójának a megállapodása alapján van helye földhivatali bejegyzésnek, mely megállapodást ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba kell foglalni.
 • Az ingatlanon jól látható helyen el kell helyezni a cég cégtábláját, melynek a székhelye ott található.
 • A székhelyszolgáltatónak kötelessége átvenni a cégnek címzett küldeményeket, mely átvételről a céget értesítenie kell egy munkanapon belül.

+1 kötelezettség:

A cég az adózás rendjéről szóló törvény szerint köteles a NAV-nak bejelenteni a székhelyszolgáltatásra vonatkozó adatokat.

Ha a cég székhelyét módosítani szeretné, akkor ügyvéd igénybevétele kötelező.

Keressen bizalommal:

dr. Fülöp Edina

ügyvéd

06303631727

horizontal_web