Talán emlékeznek, hogy korábbi bejegyzésemben írtam arról, hogy kft.-t nem, csak és kizárólag bt.-t lehet egyszerűsített végelszámolással megszüntetni.

Ennek aztán az lett a folyománya, hogy évekig is eltartott akár egy cég megszüntetése.

Most viszont az új szabályozás értelmében bármilyen céget lehet egyszerűsített végelszámolással megszüntetni, ha a cég könyvvizsgálatra nem kötelezett és a cég 150 nap alatt befejezi a végelszámolást. Ez utóbbi szerintem eddig sem a cégeken múlt, mindenesetre az új szabályozás lényege az lenne, hogy gyorsabban és költséghatékonyabban lehessen megszüntetni azokat a cégeket, amelyek már nem kívánják folytatni a tevékenységet.

Rögtön az első kérdés, hogy mely cégeknek nem kötelező a könyvvizsgálat?

Nem kötelező a könyvvizsgálat két feltétel együttes fennállása esetén:

  1. az üzleti évet megelőző két üzleti év átlagában a vállalkozó éves (éves szintre átszámított) nettó árbevétele nem haladta meg a 300 millió forintot, és
  2. az üzleti évet megelőző két üzleti év átlagában a vállalkozó által átlagosan foglalkoztatottak száma nem haladta meg az 50 főt.

Ha tehát megállapítottuk, hogy eddig sem volt könyvvizsgálója a cégnek és nem is volt rá szükség a jogszabály értelmében, akkor már csak a 150 napba kell beleférjünk.

Hogyan történhet egyszerűsített módon a cég végelszámolása?

A legfontosabb újítás, hogy a cégnek nem kell végelszámolót választania, ugyanis a végelszámolói feladatokat a cég vezető tisztségviselői látják el.

A cégnek az egyszerűsített végelszámolás megindítását az adóhatóságnak kell bejelentenie (a döntéstől számított 8 napon belül), aki értesíti a cégbíróságot elektronikusan. A cégbíróság ezek után automatikusan bejegyzi a cégnyilvántartásba a végelszámolásra utaló toldatokat a cég neve, valamint rövidített neve után is, valamint bejegyzi az egyszerűsített végelszámolás kezdő időpontját, illetőleg ezzel egyidejűleg automatikusan a Cégközlönynél is intézkedik a közzététel érdekében.

Az egyszerűsített végelszámolás sikeres befejezéséről a cégnek szintén az adóhatóságot kell értesítenie, aki szintén elektronikusan értesíti erről a cégbíróságot. Amennyiben az adóhatóság arról értesíti a cégbíróságot, hogy nincs akadálya a cég törlésének (sem adóigazgatási, sem társadalombiztosítási szempontból), ezzel egyidejűleg a cég megküldi a vagyonfelosztási javaslatot a legfőbb szerv határozataival – mely kizárólag a jogszabályban meghatározott iratminta megfelelő kitöltésével készíthető el (mint például tartozásátvállalás, iratok őrzésének helye, végelszámolási költségek) – a cégbíróságnak. A cégbíróság az előbbiek szabályszerű beérkezése következtében a céget törli a nyilvántartásból.

Mikor kell egyszerűsített végelszámolási eljárás helyett a végelszámolás általános szabályai szerint eljárni?

  • van vitatott hitelezői igény vagy a hitelező a vitatott igény miatt a cég ellen pert indít
  • végelszámolási kifogással kapcsolatos eljárás van folyamatban, vagy
  • a 150 nap, ami alatt le kellett volna bonyolítani az egyszerűsített végelszámolást- eltelt. (115/A.§(1))

                                                                                                                                                                                     

Amennyiben bármelyik fenti feltétel bekövetkezik, úgy a cégnek a feltétel bekövetkezésétől számított 60 napon belül meg kell választani a végelszámolót, illetve be kell nyújtani a változásbejegyzési kérelmet azzal, hogy a már bejegyzett változásokat nem kell kérni.

Sajnos még nem tudom megmondani, hogy a cég megszüntetése valóban egyszerűbb-e, mindenesetre most ezt az utat kezdjük járni.

Amennyiben segítségre van szükségük, állok rendelkezésre:

dr. Fülöp Edina

ügyvéd

drfulopedina@gmail.com