Kft.-t vagy bt.-t kellene alapítania? A jó hír, hogy március 15-től NEM kell fizetni illetéket kft. vagy bt. alapítás esetén. A teljesség kedvéért: nem kell fizetni a szociális szövetkezet, az egyéni cég és a közkereseti társaság bejegyzéséért sem.

Korábban a bt. alapítása 25.000,- Ft-ba került, a kft. alapítása 50.000,- Ft-ba. Ezeket a díjakat eljárási díjként mondhatjuk úgy, hogy a Állam felé, de most a közlönyben megjelent, hogy az eljárás illetékmentes.

A zártkörűen működő részvénytársaság alapítása, ha szerződésminta alkalmazásával történik 50.000,- Ft-ba kerül.

Magyar Közlöny, 2017. évi II. tv. szerint:

  1. § (4) bekezdése: Az Itv. 45. § (1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(1a) A  szociális szövetkezet, a  korlátolt felelősségű társaság, az  egyéni cég, a  közkereseti társaság és a  betéti társaság bejegyzésére irányuló eljárás illetékmentes. Az 1. § (5) bekezdése:

„Az Itv. 45. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(3) Az egyszerűsített eljárással történő cégbejegyzési kérelem illetéke zártkörűen működő részvénytársaság esetén 50 000 Ft, azzal, hogy amennyiben az egyszerűsített cégbejegyzésre irányuló kérelem benyújtása után megállapítást nyer, hogy a kérelmező az egyszerűsített bejegyzés igénybevételére nem jogosult, a cégbíróság felhívást bocsát ki az illeték (1) bekezdés szerinti összegre történő kiegészítésére.”

7. §:

„A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 20. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki: „(2a) Nem kell közzétételi költségtérítést fizetni a korlátolt felelősségű társaság, az egyéni cég, a közkereseti társaság és a betéti társaság bejegyzése esetén.”

Bt., Kft, Zrt. alapítása esetén továbbra is állok rendelkezésre:

dr. Fülöp Edina

ügyvéd

06303631727

drfulopedina@gmail.com, edina.fulop@avocat.hu

horizontal_web