1. A Kft. törzstőkéjének megemelése

A Kft. esetében, a jegyzett tőkéje nem éri el a 3 millió forintot? Ebben az esetben a tagoknak dönteniük kell 2017. március 15-ig arról, hogy felemelik a törzstőkét minimum 3 millió forintra, vagy pedig át kell alakulniuk betéti társasággá a Ptké. 13. § (2) bekezdése alapján. Mindaddig, míg nem történik meg a tőkeemelés, addig a Gt. szabályait kell alkalmazni a társaságra és nem határozhatnak a társasági szerződés módosításáról annak érdekében, hogy az a Ptk. rendelkezéseivel összhangban álljon.

A szabályozáshoz kapcsolódó indokolás alapján az érintett társaságok egyaránt dönthetnek a tőkeemelésről, vagy – amennyiben az számukra aránytalan megterhelést jelentene – átalakulásukról, egyesülésükről, szétválásukról, és végső esetben végelszámolásuk megindításáról.

A tőkeemelés történhet új törzsbetétek teljesítésével, vagyis újabb vagyoni hozzájárulás szolgáltatásával (mely lehet apport is – azaz nem pénzbeli -, valamint pénzbeli hozzájárulás is), vagy törzstőkén felüli vagyonból, külső befizetéssel. Tőkeemelés esetén is mód van az ún. feltöltéses szabály megfelelő alkalmazására, így lehetőség nyílik arra, hogy az átmeneti időt meghaladó időtartam alatt biztosítsák a tőkét a tagok, illetve a társaság működése során maga termelje meg a törzstőke kiegészítéséhez szükséges összeget az osztalék terhére.

2. Mi történik, ha nem emelem meg a törzstőkét?

A következmény: törvényességi felügyeleti  eljárás!

A törzstőke-emelés elmaradásának következménye, hogy a cégbíróság törvényességi felügyeleti eljárást indíthat a Kft. ellen, mely keretében pénzbírságot szabhat ki 100.000,- Ft-tól 10 millió forintig terjedően, valamint határozat megsemmisítése, felügyelő biztos kirendelése, cég törlése a cégjegyzékből az egyéb jogkövetkezmények. Ezt ne kockáztassuk!

Mennyibe kerül mindez?

Illetéket és közzétételi költségtérítést nem kell megfizetni a változásbejegyzési kérelem cégbírósághoz történő benyújtásával akkor, ha a kérelem kizárólag a Ptk. rendelkezéseihez való igazítást, valamint az ahhoz kapcsolódó módosításokat tartalmazza. Már 15.000,- Ft illetéket és 3.000,- Ft közzétételi költségtérítést kell megfizetnünk az illetékes bíróság, illetve a Magyar Államkincstár felé akkor, ha esetleg más módosítást is szeretnénk bejegyeztetni, például a székhely megváltozását. Ebben az esetben kapcsolódó módosításnak kell tekinteni a Kft. törzstőkéjének a felemelését is, mivel azt a törvény írja elő. Ezen esetben a törzstőkét legalább 3 millió forintra kell felemelni, viszont abban az esetben sem kell illetéket és közzétételi költségtérítést fizetni, ha például 4 millió forintra emelnénk azt.

A tőkeemeléshez ügyvéd igénybevétele kötelező, forduljon hozzám bizalommal!

horizontal_web

0630-363-1727

drfulopedina@gmail.com