A tagi kölcsönt a társaság magánszemély tagja vagy egy másik társaság, mint tag nyújtja a társaság részére. Ez gyakran előfordul, hiszen a cégeknek tőkére van szükségünk, vagy egyszerűen likviditási problémák merülnek fel és átmenetileg pénzre van szüksége a cégnek.

Általában problémát jelenthet például végelszámoláskor, amely kölcsön tulajdonképpen a végelszámolás akadálya, ezért ezt rendezni kell.

A kft.-et is lehet most egyszerűsített végelszámolással megszüntetni, erről itt olvashat:

https://drfulopedina.hu/cegjog/egyszerubb-a-vegelszamolasa-a-cegnek

Milyen módon rendezhető a tagi kölcsön?

A tagi kölcsön rendezésének egyik módja a tagi kölcsön elengedése.

Minek minősül a tagi kölcsön elengedése?

Abban az esetben, ha a magánszemély tag a tagi kölcsönt elengedi, akkor a társaság vagyona az összeggel növekszik, olyan, mintha ajándékozás történt volna. Mindezek alapján a társaságnak ajándékozási illetékfizetési kötelezettsége keletkezik.

 Mennyi az ajándékozás illetéke?

Az ajándékozási illeték mértéke a kölcsönösszeg 18 %-a.

Az ajándékozást a társaság köteles a NAV felé bejelenteni 30 napos határidőn belül.

Ki fizeti az ajándékozási illetéket?

A szerző fél, tehát a cég, aki az ajándékot kapja.

Van-e különbség, ha a társaságnak olyan tag nyújtott kölcsönt, aki maga is gazdasági társaság?

Gazdasági társaság által nyújtott tagi kölcsön elengedése

Abban az esetben, ha a kölcsönt másik gazdasági társaság nyújtotta volna a társaságnak, akkor nem keletkezne az ajándékozottnak illetékfizetési kötelezettsége a törvény 17. § (1) bekezdésének n) pontja alapján „n) a 18. § (2) bekezdése alapján a visszterhes vagyonátruházási illeték tárgyát nem képező ingó vagyontárgyaknak térítésmentes eszközátruházás keretében történő, gazdálkodó szervezet általi megszerzése, illetve a követelés gazdálkodó szervezetek közötti ajándékozás – ideértve a követelés-elengedést és a tartozásátvállalást is – útján történő megszerzése;”.

Milyen lehetőségek vannak még?

visszafizetés- akár eszközben, tőkeemelés…

Ezekről egy későbbi bejegyzésben írok.

Cégmódosítás, cégalapítás esetén állok rendelkezésre:

dr. Fülöp Edina

ügyvéd