Ismeretes, hogy vannak cégek, akik ugyan nem vitatják a számlán szereplő összeget, mégsem fizetnek. Ebben az esetben két dolgot tudunk tenni a számlán szereplő jogos pénzösszeg behajtása céljából:

a.) fizetési meghagyást kezdeményezünk a közjegyző előtt /erről már több cikkben is írtunk: https://drfulopedina.hu/ugyved-budapest/fizetesi-meghagyas

b.) felszámolási eljárást indítunk. Erről még nem volt cikk, úgyhogy most lássuk a kérdéseket és a válaszokat ebben a témakörben.

 

Mi az eljárás célja?

Az eljárás célja, hogy a fizetésképtelen cég megszüntetése után a hitelezők a cég vagyonából kielégítést kapjanak. Az eljárás részletes szabályait a csődtörvény szabályozza.

Kinek a kérelmére indulhat meg az eljárás?

A felszámolási eljárás megindulhat az adós és a hitelező kérelmére is, de a bíróság hivatalból is elrendelheti. Adós csak akkor kérheti a saját cégére a felszámolási eljárást, ha csődeljárással nem tud élni.

Milyen összegű tartozás esetén indíthatunk felszámolási eljárást?

A felszámolási eljárás akkor indítható meg, ha az adós tartozása meghaladja a 200 000 forintot.

Hogyan tudjuk megindítani a felszámolási eljárást?

Ha a felszámolási eljárást a hitelező kéri, kérelmet kell benyújtania. Ebben meg kell neveznie az adós tartozásának jogcímét, a lejárat időpontját, és le kell írnia, hogy miért tartja fizetésképtelennek az adóst. A kérelemhez minden iratot csatolni kell.

Meg kell előznie valaminek a felszámolási eljárás bírósági szakát?

A felszámolási eljárás előtt a hitelező fizetési felszólítást küld az adósnak. A fizetési felszólításnak tartalmaznia kell legalább a követelés jogcímét, összegét, megfizetésének határidejét. A fizetési felszólításban meg kell határozni azt a végső határidőt is, amelynek eredménytelen elteltét követően a hitelező meg kívánja indítani a felszámolási eljárást vagy egyéb jogi úton kívánja érvényesíteni a követelését.

A bíróság mennyi időn belül intézkedik?

A bíróság a felszámolást elrendelő végzést a kérelem beérkezését követő 60 napon belül hozza meg, az adós azonban kérhet fizetési haladékot, ami 45 napos.

Melyik bíróság előtt lehet megindítani a felszámolási eljárást?

A felszámolási eljárás fő szabályként az adós – eljárás lefolytatására irányuló kérelem benyújtásának napján bejegyzett – székhelye szerint illetékes (megyei, fővárosi) törvényszék (bíróság) hatáskörébe és kizárólagos illetékességébe tartozó nemperes eljárás.

Mi a felszámolás kezdő időpontja?

A felszámolás akkor kezdődik, amikor a bíróság közzéteszi a felszámolást elrendelő jogerős végzést. A bíróság a fizetésképtelenséget akkor állapítja meg, ha az adós a tartozását a teljesítési határidő lejártát követő 20 napon belül (egyes esetekben a határidőn belül) sem fizette meg és az ezt követő hitelezői fizetési felszólításra sem fizetett, vagy ellene a végrehajtás sikertelen volt.

Szükséges-e jogi képviselet a felszámolási eljárásban?

A felszámolási eljárásban kötelező a jogi képviselet.

Mennyibe kerül a felszámolási eljárás megindítása?

80.000,- Ft az illeték és 25.000,- Ft a közzétételi költség

Ki végzi az adós felszámolását?

A bíróság véletlenszerűen kijelöl egy felszámoló szervezetet. A szervezet által kijelölt felszámolóbiztos jelentést készít a cégről, amit megküld az adóhatóságnak és a bíróságnak. A bíróság végzést hoz a felszámolás befejezéséről és az adós jogutód nélküli megszüntetéséről.

felszámolási eljárást szeretne kezdeményezni?

Forduljon hozzánk bizalommal.

 

dr. Fülöp Edina

fulop@drfulopedina.hu