1. A kuratórium minimum hány főből áll?

  • 3 természetes személyből, akik közül minimum kettőnek állandó lakóhellyel kell rendelkeznie  belföldön
  • amennyiben nem szeretnének kuratóriumot, úgy egy személyben a kurátor is elláthatja az alapítvány ügyvezetését

2. A kuratórium tagjai közeli hozzátartozói  lehetnek- e az alapítónak?

A alapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója nem lehet a kuratórium tagja, valamint az alapító és közeli hozzátartozói nem lehetnek többségben a kuratóriumban, tehát lehet, de nem lehetnek többségben.

3.Az alapító okiratban lehet e rögzíteni, hogy az alapítványi vagyon az alapítóra vagy az általa  kijelölt személyekre szálljon át?

Igen, azzal, hogy az alapítót, a csatlakozót és az egyéb adományozót, továbbá ezek hozzátartozóit megillető vagyon nem haladhatja meg az alapító, a csatlakozó és az egyéb adományozó által az alapítványnak juttatott vagyont. Az alapító az általa juttatott vagyonról pedig az alapítvány jogutód nélküli megszűnésekor az alapítvány céljával azonos vagy hasonló célú alapítvány vagy egyesület számára rendelkezhet, ha az alapszabály ilyen esetre a vagyonról nem rendelkezik vagy a rendelkezés teljesítése lehetetlen.

4. Minimum hány fő kell az alapításhoz?

min. 1 fő, az alapító, 1 fő pedig a kurátor.

5. Az alapítók lehetnek e közeli hozzátartozók?

igen

6. A kuratórium elnöke lehet e közeli hozzátartozója az alapítóknak?

az alapító és közeli hozzátartozói nem lehetnek többségben a kuratóriumban, tehát lehet, de nem lehetnek többségben

7. Mennyi vagyonnal lehet alapítani egy alapítványt?

A törvényben meghatározott minimum vagyon nincs, amit az alapítónak az alapítvány rendelkezésére kell bocsátani. A törvényszék azt vizsgálja, hogy az alapítvány rendelkezésre bocsátott vagyon a közérdekű célok megvalósításához elég-e vagy sem. A gyakorlat szerint a vagyonnak legalább az induló költségekre elégségesnek kell lennie.

8. Az alapító okiratban lehet e rögzíteni, hogy az alapítványi vagyon az alapítóra vagy az általa  kijelölt személyekre szálljon át?

Igen, azzal, hogy az alapítót, a csatlakozót és az egyéb adományozót, továbbá ezek hozzátartozóit megillető vagyon nem haladhatja meg az alapító, a csatlakozó és az egyéb adományozó által az alapítványnak juttatott vagyont. Az alapító az általa juttatott vagyonról pedig az alapítvány jogutód nélküli megszűnésekor az alapítvány céljával azonos vagy hasonló célú alapítvány vagy egyesület számára rendelkezhet, ha az alapszabály ilyen esetre a vagyonról nem rendelkezik vagy a rendelkezés teljesítése lehetetlen.

9. Van-e illetéke az alapítvány alapításának?

Nincs illetéke.

Alapítvány alapításában állok rendelkezésükre:

dr. Fülöp Edina ügyvéd