Megvan az az érzés, hogy boldogan átvesszük az új építésű lakást, számolgatjuk a sarkot, örülünk, egyszer csak felfedezünk itt egy repedést, ott egy repedést, felpúposodik a padló, ami éjszaka fel is tűnik, miközben a sötétben csoszogunk az illemhelyiség felé. Pattogzik fel a járólap, mikor leejtünk valami élesebb tárgyat…talán nem is jó minőségű… és sorolhatnám. Vajon mennyi idő alatt érvényesíthetjük a jótállási igényünket (feltéve, ha a vállalkozó cég él és virul)?

A jótállás, azaz a jótállási kötelezettség az újonnan épített lakások, valamint lakóépületek egyes épületszerkezeteire, egyes meghatározott lakás- és épületberendezések beépítésére, illetve beszerelésére, valamint ezeknek a lakóépületeknek meghatározott, lakásokat kiszolgáló helyiségeire és részeire vonatkozik, melyeket a kormányrendelet mellékletei pontosan felsorolva határoznak meg. A jótállási idő is a mellékletben foglaltak szerint eltérő, mely határidők elmulasztása esetén nem lehet a továbbiakban a jótállási igényt érvényesíteni.

1. Vállalhat-e a vállalkozó hosszabb határidőt, mint amit a rendelet előír?

Igen, vállalhat, viszont kevesebbet nem vállalhat, ez nagyon fontos.

2. Mi a helyzet, ha Ön aláírta, hogy kevesebb ideig köteles helytállni a vállalkozó?

A megállapodás semmis, helyette a rendeletben foglaltak lépnek érvénybe.

3. Kit terhel a kötelező jótállás?

Azt a vállalkozót terheli, aki az építési és szerelési munkák elvégzésére köteles.

4. Ki érvényesítheti a jótállást?

A jótállást érvényesítheti a lakás vagy épület tulajdonosa, tulajdonba adásig pedig a megrendelő.

5. Mennyi időn belül kell intézkedjen a vállalkozó a bejelentéstől számítva?

A vállalkozó köteles 15 napon belül megvizsgálni a hibát és nyilatkozni a jogosult igényéről. A javítást/cserét úgy kell elvégeznie, hogy a használatot ne akadályozza.

6. Mivel lehet érvényesíteni?

Jótállási jeggyel?

8. Mi az a jótállási jegy és mit tartalmaz?

A vállalkozó a jótállási jegyet lakásonként külön-külön köteles kiállítani, és azt a műszaki átadás-átvételi eljárás során a jogosultnak átadni.

A jótállási jegynek tartalmaznia kell

a) a jótállás körébe tartozó lakás, a lakást kiszolgáló helyiségek és épületrészek, valamint épületszerkezetek és berendezések meghatározását,

b) a jogosultat a jótállás alapján megillető jogokat, azok érvényesíthetőségének határidejét és feltételeit,

c) a vállalkozó és az általa a javításra kijelölt szervezet nevét és címét,

d)a műszaki átadás-átvételi eljárás befejezésének időpontját.

A jótállási jegynek utalnia kell arra, hogy a jótállás a jogosult jogszabályból eredő jogait nem érinti.

9. És ha Ön nem kapott jótállási jegy?

Annyiból nem szerencsés, hogy nehéz bizonyítani a jótállási idő kezdetét, de nem érinti a jótállási kötelezettségvállalás érvényességét.

10. A jótállás időtartama mennyi?

 3, 5, illetve 10 év – következő kérdés, hogy melyik és mire?

A jótállás időtartama a műszaki átadás-átvételi eljárás befejezésének időpontjától számított

a) három év az 1. és 2. mellékletben,

b) öt év a 3. mellékletben,

c) tíz év a 4. mellékletben

meghatározottakra. E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár. Ez azt jelenti, hogy ha eltelt pl. a 3 év, akkor 3 év után 2 nappal már nem reklamálhatunk.

Nézzük a mellékleteket, amiben jó böngészést kívánok!

Ha hasznosnak találta, kérem küldje el olyan ismerőseinek, akik most tervezik a lakás vásárlását, hogy tisztában legyenek a fenti dolgokkal.

Állok rendelkezésre az új építésű lakások szerződéskötésénél, valamint a szerződések átnézése céljából.

Üdvözlettel:

dr. Fülöp Edina

ügyvéd

06303631727

fulop@fulopedina.hu

1. számú melléklet a 181/2003. (XI. 5.) Korm. rendelethez

1. A lakások és a lakóépületek kötelező jótállás alá tartozó épületszerkezetei:

a) a lakóépület alapjai, fal- és födémszerkezetei,

b) a lakások burkolatai (ideértve a festést, a mázolást, tapétázást is),

c) a lakóépület nyílászáró szerkezetei, korlátjai és mellvédjei,

d) a lakóépület kéményei,

e) a lakóépület tetőzete és az azon levő tetőfelépítmények,

f) a lakóépületen levő ereszcsatornák és esővízlefolyó vezetékek,

g) a lakóépület szigetelése és a külső vakolat.

2. A kötelező jótállás alá tartozó lakás- és épületberendezések:

a) a főzőkészülék (tűzhely, főzőlap stb.),

b) a fűtőberendezés (egyedi kályha, konvektor, elektromos hőtároló kályha stb.),

c) a melegvízellátó berendezés (gáz-vízmelegítő, villanybojler, fürdőkályha),

d) az épületgépészeti és egészségügyi berendezések (falikút, mosogató, fürdőkád, zuhanyozó, mosdó, WC-tartály, WC-csésze stb. a hozzá tartozó szerelvényekkel),

e) a szellőztető berendezés (páraelszívó stb.),

f) a beépített bútor (beépített ruhásszekrény, konyhaszekrény stb.),

g) a redőny, vászonroló, napvédő függöny,

h) a csengő és a kaputelefonnak a lakásban levő készüléke, valamint a kaputelefon és felcsengető berendezés a vezetékhálózattal,

i) a lakás elektromos vezetékeihez tartozó kapcsolók és csatlakozóaljak,

j) *  a központi fűtő- és melegvíz-szolgáltató berendezés a hozzá tartozó szerelvényekkel, ideértve a lakásban levő vezetékszakaszt és fűtőtesteket (radiátor stb.) is, kivéve a közszolgáltató által jóváírással vagy üzemeltetésre átvett vezetékeket és berendezési tárgyakat,

k) *  a víz-, szennycsatorna- és gázvezeték a hozzá tartozó szerelvényekkel, ideértve a lakásban levő vezetékszakaszt is, a hozzá tartozó szerelvényekkel; gázvezeték esetén a közszolgáltató által jóváírással vagy üzemeltetésre átvett vezetékek és berendezési tárgyak kivételével,

l) *  az elektromos vezeték és érintésvédelmi rendszere a lakásban levő vezetékszakaszt és szerelvényeket is ideértve, kivéve a közszolgáltató által jóváírással vagy üzemeltetésre átvett méretlen készüléket és fogyasztásmérőt,

m) a lakást szolgáló szellőztető berendezés és a klímaberendezés,

n) a központi antenna és erősítő berendezései, ideértve a lakásban levő vezetékszakaszt és csatlakozóaljat is,

o) a személy- és teherfelvonó,

p) a háztartásban keletkező hulladék gyűjtésére szolgáló berendezés,

q) a lakást szolgáló kút a hozzá tartozó szerelvényekkel,

r) a lakásban keletkezett házi szennyvíznek a telekhatáron belüli elhelyezésére, illetőleg elszikkasztására szolgáló berendezés.

2. számú melléklet a 181/2003. (XI. 5.) Korm. rendelethez

A lakóépületnek a lakásokat kiszolgáló kötelező jótállás alá tartozó helyiségei és részei:

a) tetőterasz,

b) pince- és padlástérség vagy tüzelőtároló,

c) kapualj,

d) lépcsőház,

e) folyosók és függőfolyosók,

f) központi berendezések helyiségei,

g) mosókonyha,

h) szárítóhelyiség,

i) gyermekkocsi- és kerékpártároló helyiség,

j) hulladéktároló helyiség,

k) gépkocsitároló helyiség (garázs, teremgarázs).

3. számú melléklet a 181/2003. (XI. 5.) Korm. rendelethez * 

  A B  
1. Épületszerkezet Termék  
2. Tetőhéjalások 2.1 Égetett agyag tetőfedő elemek (tetőcserép)  
    2.2 Tetőfedő elemek (pala, hullámpala)  
    2.3 Fémlemez tetőfedő elemek (horganyzott acéllemez, horganylemez, alulemez, műanyaggal bevont fémlemez)  
    2.4 Beton anyagú tetőfedő elemek (betoncserép)  
    2.5 Hőszigetelő lemezek, paplanok stb.  
    2.6 Páraszigetelő fóliák  
    2.7 Tetőkibúvók, felülvilágítók, hófogórács stb.  
3. Válaszfalak 3.1 Égetett agyag válaszfalelemek  
    3.2 Előregyártott vasbeton válaszfalpanelek  
    3.3 Gázszilikát válaszfalelemek  
    3.4 Gipsz és gipszperlit válaszfalelemek  
    3.5 Egyéb alapanyagú válaszfalelemek  
    3.6 Kombinált anyagú (könnyűszerkezetes) – szerelhető vagy táblás szerkezetű – válaszfalelemek  
4. Csapadékvíz és 4.1 Bitumenes vízszigetelő lemezek  
  használati víz elleni 4.2 Műanyag vízszigetelő és burkoló lemezek, fóliák  
  szigetelés 4.3 Bevonatszigetelő anyagok  
    4.4 Tetőszigetelő habbevonatok  
    4.5 Ragasztóanyagok  
    4.6 Tető és padló szerelvények (összefolyók, páraszellőzők stb.)  
5. Nyílászáró 5.1 Fa, fém, műanyag és kombinált anyagú nyílászáró szerkezetek  
  szerkezetek 5.2 Nyílászáró szerkezetek szerelvényei (zárak, vasalások, veretek stb.)  
    5.3 Üveg- és hőszigetelő üvegszerkezetek  
    5.4 Árnyékolók, elsötétítők, zsaluk és rácsok  
    5.5 Beépítéshez felhasznált hézagtömítő, hő- és hangszigetelő anyagok  
6. Szerelt térelhatároló fal- és födémszerkezetek, álmennyezetek 6.1 Könnyűszerkezetes – általában kombinált anyagú – fal és födémszerkezeti elemek (fal-, födém- és tetőelemek; álmennyezeti elemek, építőelemek, kötőelemek, hőszigetelő anyagok, hézagtömítő anyagok stb.)  
7. Csapadékvíz elvezetés szerkezetei 7.1 Épületbádogos szerkezetek előregyártott elemei és szerelvényei horganyozott acéllemezből, horganylemezből, alulemezből, műanyagból  
8. Vakolatok, 8.1 Mázas és máztalan kerámia padló és falburkoló lapok  
  burkolatok, 8.2 Égetett agyag burkoló téglák  
  felületképzések (a 8.3 Cementkötésű padlóburkoló lapok  
  mázolás, a belső 8.4 Építőkövek és burkolókövek  
  falfestés, a meszelés 8.5 Műanyag padló és falburkoló lemezek és szegélyprofilok  
  és a tapétázás 8.6 Gumi padlóburkoló lemezek és szegélyprofilok  
  kivételével) 8.7 Burkoló lemezek  
    8.8 Fém burkoló lemezek és profilok  
    8.9 Fa és faalapanyagú burkolóelemek (parketták, falburkoló elemek, profilok stb.)  
    8.10 Lakások padlószőnyegei  
    8.11 Üveg homlokzatburkoló elemek  
    8.12 Ragasztók és aljzatképző anyagok  
    8.13 Hőszigetelő műanyag vagy szilikát alapú homlokzati bevonatok  
9. Szabadon vezetett 9.1 Acél, műanyag nyomó- és lefolyócsövek, idomelemek és kötőelemek  
  épületgépészeti csővezetékek, berendezések 9.2 Csőhálózati szerelvények (szelepek, tolózárak, csapok, csaptelepek, csappantyúk, légtelenítők, légbeszívók, kondenzedények, gyorssűrítők, torlók, szabályozók, bűzelzárók, zsírfogók, homokfogók stb.)  
    9.3 UNIMAG vizes blokk  
    9.4 Lakás berendezési tárgyak (mosdó, falikút, kiöntő, fürdőkád, zuhanytálca, mosogató, W.C.-csésze, öblítő stb.)  
    9.5 Fűtési berendezési tárgyak (öntöttvas-, acéllemez és alumínium radiátorok, konvektorok, hőtermelő berendezések, hőcserélők, melegvízkészítő berendezések, tágulási tartályok, hőmérséklet-szabályozók, gáztűzhelyek stb.)  
    9.6 Szemétledobó-berendezésekhez tartozó csövek, idomok, a ki- és beöntő nyílások szerkezetei, tisztító berendezések  
10. Klíma és szellőző 10.1 Légcsatornarendszerek elemei (befúvó-, kifúvó- és elszívó szerkezetek)  
  berendezések 10.2 Klímaberendezések, klímakonvektorok, ventilátorok stb.  
    10.3 Hangcsillapító berendezések  
    10.4 Levegőtisztító berendezések  
11. Elektromos 11.1 Műanyag szigetelésű vezetékek  
  tápvezetékek, jelző 11.2 Védőcsövek és dobozok  
  vezetékek, hálózatok 11.3 Elosztó, csatlakozó és biztosító táblák  
    11.4 Kapcsolókés és csatlakozó aljak  
    11.5 Lámpatestek és foglalatok  
    11.6 Elektromos motorok  
    11.7 Felcsengető berendezések, kaputelefonok és központi antenna rendszerek  
    11.8 Főelosztó berendezések és szintleágazó szekrények  
    11.9 Elektromos vízmelegítők és tűzhelyek  
12. Villámvédelem 12.1 Felfogók, bevezetők és földelők  
13. Felvonók 13.1 Személyfelvonó-berendezések és tartozékaik  
   

4. számú melléklet a 181/2003. (XI. 5.) Korm. rendelethez * 

  A B  
1. Épületszerkezet Termék  
2. Teherbíróvá tett talajok      
3. Alapozási 3.1 Égetett agyag alapfalelemek (tömör tégla, pillér tégla)  
  szerkezetek 3.2 Terméskövek és építőkövek  
    3.3 Előregyártott beton és vasbeton alapozási elemek
(előregyártott vb cölöpök, alaptestek, talpgerendák stb.)
 
4. Teherhordó vázak 4.1 Előregyártott beton, vasbeton, acél, fa és alumínium teherhordó szerkezeti elemek (oszlop, főtartó, gerenda stb.)  
    4.2 Vázszerkezeti kötőelemek  
5. Födémek 5.1 Égetett agyag vázkerámia födémelemek  
  (burkolatok, álmennyezetek,
bevilágítók nélkül: a
5.2 Előregyártott beton és vasbeton födémszerkezeti elemek (födémkitöltő elemek, béléstestek, tálcák, födémgerendák, födémpallók, födémpanelek, erkélyelemek, lépcsőelemek stb.)  
  szerelt födémszerkezetek 5.3 Acél födémszerkezeti elemek (gerenda elemek, trapézelemek, födémpanelek, lépcsőelemek stb.)  
  kivételével) 5.4 Alumínium födémszerkezeti elemek (trapézlemez, födémpanel stb.)  
    5.5 Fa és faalapanyagú födémszerkezeti elemek (gerendák, födémpanelek stb.)  
    5.6 Műanyag födémszerkezeti elemek (födémpanelek stb.)  
    5.7 Kombinált (fa, faalapanyagú lemezek, műanyag, fém, gipsz stb.) födémszerkezeti elemek (födémpanelek stb.)  
    5.8 Födémszerkezeti kötőelemek  
    5.9 Hő-, pára- és hangszigetelő anyagok, elemek  
6. Fedélszerkezetek (fedélhéjazat, hőszigetelés stb. nélkül) 6.1 Fém, vasbeton és fa előregyártott tetőszerkezeti elemek  
7. Függőleges 7.1 Égetett agyag falazóelemek (téglák, falazóblokkok stb.)  
  teherhordó- és 7.2 Mészhomok falazóelemek  
  térelhatároló 7.3 Terméskő és építőkő falazóelemek  
  szerkezetek (burkolatok, felületképzések, 7.4 Előregyártott beton és vasbeton falszerkezeti elemek (falazó elemek és blokkok, kis- és nagy falpanelek, térelemek, falkiváltók, lábazati elemek, fal kéregelemek stb.)  
  nyílászárók nélkül a szerelt külső 7.5 Gázszilikát és kohóhabsalak falszerkezeti elemek
(falazóelemek, falazóblokkok, falpanelek stb.)
 
  térelhatároló 7.6 Falszerkezeti kötőelemek  
  falszerkezetek 7.7 Homlokzati hézagtömítő anyagok  
  kivételével) 7.8 Hő-, pára- és hangszigetelő anyagok, elemek  
8. Szellőzőkürtők, kémények
(béléselemek nélkül)
8.1 Előregyártott könnyűbeton, beton és vasbeton kémény és szellőzőkürtő elemek  
    8.2 Fém és kerámia kéményelemek  
    8.3 Égetett agyag falazó elemek  
9. Talajvíz és talajnedvesség elleni szigetelések 9.1 Bitumenes és műanyag vízszigetelő lemezek  
    9.2 Ragasztó és vegyi anyagok  
10. Épületgépészeti csővezetékek, talajba kerülő (a szabadon 10.1 Nyomócsövek, lefolyócsövek és csőidomok  
  vezetett 10.2 Kerámia csövek és csőidomok  
  épületgépészeti 10.3 Acél és öntöttvas csövek és csőidomok  
  csővezetékek 10.4 Előregyártott beton és vasbeton csövek, csőidomok és aknaelemek  
  kivételével) 10.5 Műanyag csövek és csőidomok  
  vezetékek 10.6 Cső- és csatornahálózati szerelvények (tolózárak, csappantyúk stb.)  
11. Az építményhez szerkezetileg csatlakozó külső létesítmények 11.1 Előregyártott beton és vasbeton támfaljárda-lépcsőelemek stb.