Gyakran hallani, hogy az autót díj ellenében a tulajdonosok átadják másnak, hogy ne kelljen a magas törlesztőrészleteket fizetni. Az autó új használója így – qvázi kifizeti az autó törlesztőrészletét.

Két problémát vet fel ez a dolog:

  1. egyáltalán kölcsön adhatjuk-e az autót. Sok esetben a kölcsönszerződésben szerepel, hogy nem lehet bérbe adni az autót. Ezzel nem szokott gond lenni, csak amikor baj történik (pl. ellopják az autót és kiderül, hogy nem is a tulajdonosa furikázott vele külföldön (ráadásul!).
  2. egyszer csak a tulajdonosa is használni szeretné, de nem tudja, hogyan vehetné vissza a tulajdonát.

Sőt: sokan azt sem tudják, hogy ennél az ügyletnél bérleti szerződést kötöttek.

Pedig: „Bérleti szerződés alapján a bérbeadó meghatározott dolog időleges használatának átengedésére, a bérlő a dolog átvételére és bérleti díj fizetésére köteles.”

A bérleti szerződés létrejöhet

a.) határozott időre – amikor a szerződés megszűnését bizonyos időtartam lejártához vagy feltétel bekövetkeztéhez kötik -, valamint

b.) határozatlan időre is.

Abban az esetben, ha a határozott időtartam lejár, de a bérlő a dolgot tovább használja, mely ellen a bérbeadó nem tiltakozik a lejárati időt követő 15 napon belül, akkor a határozott időre között szerződés határozatlan időtartamúvá alakul át, mely esetben a felmondásra is a határozatlan idejű szerződésekre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

 

a.) Határozott idejű szerződés esetén

Rendes felmondásnak van helye a határozott idejű szerződések esetén.

  • A határozott időre kötött szerződést bármelyik fél rendes felmondással felmondhatja a törvényes felmondási idő betartásával idő előtt gyakorolható felmondási jog esetén a hónap végére, legkésőbb a hónap tizenötödik napjáig.

Ez tehát az alapeset, természetesen más felmondási időben is megállapodhatnak a felek.

b.) Határozatlan idejű szerződés esetén

A határozatlan időre kötött szerződést bármelyik fél felmondhatja rendes felmondással az alábbi szabályok szerint:

  1. napi bérleti díj kikötése esetén bármikor, egyik napról a másikra;
  2. heti bérleti díj kikötése esetén a hét végére, legkésőbb a hét első napján;
  3. havi bérleti díj kikötése esetén a hónap végére, legkésőbb a hónap tizenötödik napjáig;
  4. hosszabb időszakra kikötött bérleti díj esetén a szerződésben meghatározott időszak végére, legkésőbb az azt megelőző harmincadik napig.

Ha ezen meghatározott határidők be nem tartásával történik a felmondás, akkor a bérleti jogviszonyt a felmondás közlését követő bérleti időszak végére kell felmondottnak tekinteni.

Bérleti szerződés megszerkesztésében állok rendelkezésre:

horizontal_web

fulop_e_fejlec_600x80_01-1

06303631727

drfulopedina@gmail.com

Tisztelettel:

dr. Fülöp Edina

ügyvéd