Az szerepel a tulajdoni lapon, hogy címképzés alatt az ingatlan?

Ettől sok ügyfelem megijed, mert nem is tudott a bejegyzésről, de nézzük, hogy mit is jelent ez….

Az az ingatlan címadata a központi címregiszterből (a továbbiakban: „KCR”) történő automatikus adatátvitellel, azaz címadatátvétellel válik az ingatlan-nyilvántartás részéve.

Abban az esetben, ha telekalakítás (a kisajátítás következtében történő változást is ideértve), épület feltüntetése/törlése, épület egyéb önálló ingatlanná alakítása, vagy társas- és szövetkezeti ház alapítása, ezzel kapcsolatos módosítás/megszüntetés következik be, ennek a kialakuló változásnak átvezetése szükséges az ingatlan-nyilvántartásba, ezért erről az ingatlanügyi-hatóság tájékoztatja a címképző szervet. A címképző szerv a tájékoztatással egyidejűleg az ingatlan-nyilvántartásban létrejövő új földrészletre és egyéb önálló ingatlanra a megnyitott tulajdoni lapon feltünteti a címadat helyén a „címképzés alatt” megjegyzést.

A megjegyzés automatikusan törlődik, ahogy a címadatátvitel megtörténik a címképzési eljárást követően.

 

A „címképzés alatt” megjegyzés tehát szintén csak az ingatlan címadatára vonatkozik, hasonlóan a „felülvizsgálat alatt” megjegyzéshez. A bejegyzés ebben az esetben sem érint egyéb jogot, tényt vagy adatot.

A két megjegyzés között az a különbség, hogy míg a „felülvizsgálat alatt”-i ingatlanok esetében a címadatátvitelig áll fenn a megjegyzés, addig a „címképzés alatt” esetében a KCR hatálya alatt álló címmel nem is rendelkezik az ingatlan, ott címet kell képeznie a címképző szervnek a címátvitel előtt.

/forrás, tv.-i hivatkozás/

Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: „Törvény”) 25/A. és 25/B. §-ai rendelkeznek a „címképzés alatt” megjegyzés feltüntetéséről.

Adás-vétel esetén forduljon hozzánk bizalommal: