EFO- alkalmi munkavállalásról

Vannak munkák, amiket kis vállalkozásodban is kiszerveznél? Viszont még nem tudod, hogy egy munkavállalót el tudnál-e tartani?

Fontos tudni, hogy nem csak munkavállalóban, vagyis munkaviszonyban érdemes gondolkodni, hiszen más módon is hatékonyabbá tehető a munkavégzés.

A mai bogbejegyzésben az alkalmi munkavállalás szabályairól lesz szó, hiszen kezdő vállalkozók esetén megoldás lehet arra az esetre, ha a munka mennyisége időszakonként változó és nem is biztos, hogy a vállalkozás ki tudja termelni a munkavállaló költségeit, vagy egyszerűen csak nem akarod elkötelezni magad.

Fontos tudni, hogy az alkalmi munkavállaló egy héten maximum 5 napot, havonta maximum 15 napot, évente pedig maximum 90 napot dolgozhat egy munkáltatónál.

Az egyszerűsített foglalkoztatás esetén érdemes órabéres elszámolást alkalmazni. A munkavállaló kifizetett óradíja alacsonyabb lehet, mint egy teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalóé.

Minimálisan kifizetendő bérek az egyszerűsített foglalkoztatás kapcsán 2015-ben:
– a minimálbér (604 Ft/óra) 85%-a, azaz 513 Ft/óra, vagy
– a szakképzettséget igénylő munkakörökben garantált bérminimum (702 Ft/óra) 87%-a, azaz 611 Ft/óra.

Pótlékokat is meghatároz a törvény:

– 15%-os éjszakai pótlék jár az alkalmi munkavállalónak, ha 22 óra és hat óra közötti munkavégzése meghaladja az egy órát.
– 50% túlórapótlék jár 8 óránál több munkaórára (kivéve, ha több napra van egybefüggően bejelentve és átlagban 8 órát dolgozik).
– 50%-os vasárnapi pótlék jár, ha ott dolgozik valaki, ahol a tevékenység vagy munkakör nem vasárnaphoz köthető (pl. boltokban).
– 50% túlóra pótlék+50 % vasárnapi pótlék: előzőből logikusan: vasárnapi túlóra esetén, ha a tevékenység nem vasárnaphoz köthető.
– 100% pótlék: fizetett ünnepi órákra, pl. ha étteremben fizetett ünnepen dolgozik az alkalmi munkavállaló.

A vállalkozás maximum 9660,- Ft/nap/fő kifizetendő munkabért tud úgy fizetni, hogy adófizetési kötelezettsége ne keletkezzen.

A munkavállaló 4830,- Ft kapott jövedelemig nem kell személyi jövedelemadót fizessen akkor, ha a munkavállaló szakképzettséget nem igénylő munkakörben dolgozott. Abban az esetben, ha szakképzettséget igénylő munkakörben dolgozott ez az összeg 6520,- Ft. Csak ezen összeg felett kell személyi jövedelemadót fizetnie.

Melyek a szakképzettséget igénylő munkakörök? Ennek a 21/2010. (v.14.) NFGM rendeletben lehet utánanézni. Ebben a rendeletben az egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről lehet olvasni a különböző iparágakra és szolgáltatásokra lebontva.

Fontos megjegyezni, hogy nem csak azért érdemes alkalmi munkavállalót foglalkoztatni, mert esetlegesen nem egyenletes munka esetén ésszerűbben lehet megszervezni a munkavégzést, és nem csak azért, mert esetleg kevesebb órabért kell fizetni a munkavállaló részére, hanem azért is, mert a közteher is kevesebb az alkalmi munkavállaló után. A közteher mértéke 1000,- Ft/nap. (mezőgazdasági és turisztikai idénymunka esetén 500,- Ft/nap, filmipari statiszta esetén 3000,- Ft/nap)

Ha a munkavégzés 22-6-ig tart, akkor sajnos a közteher 2000,- Ft, mert be kell jelenteni a munkavállalót mindkét érintett napra.

Fontos, hogy a munka megkezdése előtt be kell jelenteni a munkavállalót az Adóhatóságnak.

Hogyan lehet bejelenteni és milyen adatokat kell közölni?

  • 185-ös telefonszám éjjel-nappal hívható.

Be kell jelenteni a munkáltató adószámát, a munkavállaló adóazonosító jelét és a taj számát.

az egyszerűsített foglalkoztatás jellegét (alkalmi munka, mezőgazdasági vagy turisztikai idénymunka, filmipari statiszta)

Azokat a napokat, amelyeken a munkavállaló dolgozik.

Fontos, hogy csak akkor van bejelentési lehetőség, ha tárgyhóban a munkáltatónak nincs 300.000,- Ft vagy azt meghaladó adótartozása. A másik kérdés, amire válaszolni kell, hogy a bejelenteni kívánt munkavállaló rendelkezik-e más EGT-s országban biztosítási jogviszonnyal?

Még egy kérdést is feltesznek, ez pedig az efo törvényben megfogalmazott létszámkeretre vonatkozik:

Erről azt kell tudni, hogy a törvény maximálja azoknak a munkavállalóknak a számát, akik egy napon egy adott munkáltatónál dolgoznak.

Az alkalmi munkára irányuló egyszerűsített foglalkoztatás esetén az egyszerűsített munkaviszonyban egy naptári napon legfeljebb foglalkoztatott munkavállalók létszáma – a munkáltatónak a tárgyév első, illetve hetedik hónapját megelőző hat havi, ha a munkáltató ennél rövidebb ideje működik, működésének egész hónapjaira eső átlagos statisztikai létszámát alapul véve – nem haladhatja meg

a)munka törvénykönyvéről szóló tv. hatálya alá tartozó főállású személyt nem foglalkoztató munkáltató esetén az 1 főt,

b)1-5 főig terjedő munkavállaló foglalkoztatása esetén a 2főt,

c)6-20 főig terjedő munkavállaló foglalkoztatása esetén a 4 főt,

d)20-nál több munkavállaló foglalkoztatása esetén a munkavállalói létszám 20 %-át.

  • ügyfélkapun keresztül lehetőség van a T1042E nyomtatványon is bejelenteni a munkavállalót.

Az Adóhatóság felé minden hónap 12. napjáig kell megfizetni az előző hónapban alkalmazott munkavállalók után a közterhet. A bevallási kötelezettséget a ’08-as nyomtatványon szintén a tárgyhónap 12. napjáig kell benyújtani.