Arról korábban már írtam, hogyan mondhatjuk fel a bérleti szerződést, ha a bérlet tárgya ingó dolog, tehát pl. autó vagy egyéb tárgy.

Erről itt olvashat bővebben:

Bérleti szerződés felmondása

Most arról lesz szó, hogyan mondhatjuk fel a bérleti szerződést akkor, ha annak tárgya ingatlan, hiszen sokan fordulnak hozzám olyan problémával ami a lakás felmondásával kapcsolatos.

A. Felmondás lakásbérlet esetén

Tehát bérelünk egy lakást. Ha épp most áll bérleti szerződés megkötése előtt, akkor ajánlom figyelmébe az alábbi bejegyzést a későbbi konfliktusok elkerülése érdekében:

7 dolog, ami mindenképp szerepeljen a bérleti szerződésben

A bérleti szerződés létrejöhet határozott időre – amikor a szerződés megszűnését bizonyos időtartam lejártához vagy feltétel bekövetkeztéhez kötik -, valamint határozatlan időre is.

Hogy lesz határozott időre kötött szerződésből határozatlan?

Erről itt olvashat bővebben:

https://drfulopedina.hu/blog/hogyan-valik-hatarozatlan-idejuve-a-hatarozott-idore-kotott-berleti-szerzodes

A lakásbérletek esetén a határozatlan idejű szerződéseket lehet felmondani rendes felmondással bármely fél által a hónap 15. napjáig a következő hónap végére, szemben az általános bérleti szerződésekre vonatkozó szabályokkal, ahol ezt a szabályozást a határozott idejű szerződéseknél figyelhetjük meg. Akkor, ha a hónap 15. napjáig nem kerül sor a felmondásra, csak később akkor a felmondást követő 2. hónap végére kell felmondottnak tekinteni a jogviszonyt.

Felmondani lakásbérleti szerződést nem csak rendes felmondással lehet, hanem szerződésszegés miatt is.

A lakásbérleti jogviszonyt a bérbeadó a bérlő előzetes felszólítását követően, legalább 15 napos felmondási idővel, a felmondást követő hónap utolsó napjára felmondhatja, ha a bérlő vagy a vele együtt lakó személy a bérbeadóval vagy a szomszédokkal szemben az együttélés követelményeivel kirívóan ellentétes magatartást tanúsít; vagy a lakást vagy a közös használatra szolgáló területet nem rendeltetésszerűen vagy nem szerződésszerűen használja.

A bérlő előzetes felszólítása nem szükséges akkor, ha a kifogásolt magatartás olyan súlyos, hogy a bérbeadótól a szerződés fenntartását nem lehet elvárni. A felmondást a tudomásszerzéstől számított 8 napon belül kell közölni.

B.) Felmondás haszonbérlet esetén

Ha mezőgazdasági ingatlanra kötött határozatlan bérleti szerződést, akkor a felmondási idő hat hónap. A szerződést a gazdasági év végére lehet megszüntetni.

A haszonbérbeadó felmondhatja a haszonbérletet akkor is, ha a haszonbérlő felhívás ellenére sem műveli meg a termőföldet, vagy olyan gazdálkodást folytat, amely súlyosan veszélyezteti a termelés eredményességét, a termőföld termőképességét, az állatállományt vagy a felszerelést.