Korábban már írtam a szövetkezetekről, alapításáról:

https://drfulopedina.hu/blog/hogyan-alapitsunk-szovetkezetet-es-egyaltalan-mire-jo

2017. július 1. napjától azonban egy új szövetkezeti formaként jelenik meg a közérdekű nyugdíjas szövetkezet. A szervezet szabályait a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény (a továbbiakban: „Törvény”) szabályozza.

Mi a közérdekű nyugdíjas szövetkezet célja?

 • még aktív időskorúak számára foglalkoztatás, munkaerőpiaci reaktivizálás biztosítása,
 • a tagok gazdasági és szociális helyzetének előmozdítása,
 • a következő generációk számára a tagoknál felhalmozódott tudás, szakmai- és élettapasztalat átadása.

A célok megvalósításával a szervezet a közérdeket is szolgálja, így a nevében fel kell tüntetni a „Közérdekű nyugdíjas szövetkezet” megnevezést is.

Kik lehetnek a közérdekű nyugdíjas szövetkezet tagjai?

 • a tagok csak természetes személyek lehetnek, jogi személyek nem, mert a tagok személyes közreműködése kötelező.
 • A közérdekű nyugdíjas szövetkezet tagjainak minimum 90%-ának öregségi nyugdíjban részesülőnek kell lennie.

 Olyan személy nem tartozik előző kategóriába, aki korhatár előtti ellátásban, illetve megváltozott munkaképességűek ellátásaiban részesül.

Hogyan lehetek a közérdekű nyugdíjas szövetkezet tagja?

Azon természetes személy, aki a szervezet tagja kíván lenni, tagfelvételi kérelmet kell előterjesztenie az alábbi nyilatkozatokkal:

 • a szövetkezet tagja kíván lenni,
 • öregségi nyugdíjban részesülő-e,
 • az alapszabályban foglaltakat elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el,
 • igénybe kívánja benni a tagok számra biztosított szolgáltatásokat,
 • vállalja a személyes közreműködést a szervezet tevékenységében,
 • vállalja teljesíteni azt a vagyoni hozzájárulást, melyet az alapszabályban előre meghatároztak.

A személyes közreműködésre vonatkozó szabályok

A kérelem elbírálását követően a szövetkezet és a tag megállapodást köt a személyes közreműködés vonatozásában az alábbi tartalommal:

 • személyes közreműködés konkrét tartalma,
 • módja,
 • ellentételezése (arányban a személyes közreműködés mértékével).

A személyes közreműködés teljesíthető a szövetkezet által harmadik személynek nyújtott szolgáltatás keretében is, melyet külső szolgáltatásnak nevez a Törvény. A külső szolgáltatás nyújtására irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”) megbízásra vonatkozó, valamint a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: „Mt.”) meghatározott szabályait kell alkalmazni. A jogviszony megállapodás útján jön létre, melyben rögzíteni kell a következőket:

 • vállalt feladatok köre,
 • feladatteljesítés tartamára járó, egyes feladatokhoz kapcsolódó díj, valamint a díjhoz kapcsolódó egyéb juttatások legkisebb összege,
 • szövetkezet és tag közötti kapcsolattartás módja a feladat teljesítésének időtartama alatt.

A szövetkezetnek és a tagnak is meg kell állapodnia írásban az alábbiakról:

– a szolgáltatás fogadójának személyében,

– a teljesítendő konkrét feladatban,

– a tag díjának és a díjhoz kapcsolódó egyéb juttatások összegében és az összeg kifizetésének időpontjában,

– a feladat teljesítésének helyében, valamint

– a feladat teljesítésének időtartamában

A közreműködő személy nem válik biztosítottá, aki öregségi nyugdíjat kap, az után járulékfizetési kötelezettség nem keletkezik.

Olyan tag után, aki nem részesül öregségi nyugdíjban, ott a jogviszony szerint keletkezik járulékfizetési kötelezettség.

A közérdekű nyugdíjas szövetkezet gazdálkodása

A nyugdíjas szövetkezet, ha jól gazdálkodik, akkor közösségi alapot képez.

A közösségi alap felhasználásának módja:

 1. kinek?

A tagnak vagy vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozója részére használható fel.

 1. Mire?

A szociális, egészségügyi, oktatási, kulturális jellegű szükségleteinek a kielégítésére kell felhasználni.

A közösségi alapból nyújtott juttatás, támogatás igénylésére, az odaítélés eljárási rendjére vonatkozó rendelkezéseket az alapszabály tartalmazza.

Az állam a nyugdíjas szövetkezet tevékenységéhez szükséges és arányos mértékben támogatást nyújthat.

A közérdekű nyugdíjas szövetkezet is a társasági adó alanya, teht társasági adót fizetnie kell.

Közérdekű nyugdíjas szövetkezet alapítása esetén állok rendelkezésre, kérem hívjon bizalommal.

Tisztelettel:

dr. Fülöp Edina

ügyvéd

0630-363-1727

edina.fulop@avocat.hu

horizontal_web