Kft. ügyvezetője

Kft. ügyvezetője

A 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (a továbbiakban: Ptk.) szabályozza a gazdasági társaságokat. A korlátolt felelősségű társaság (kft.) ügyvezetését egy vagy több ügyvezető látja el a Ptk. 3:196. § (1) bekezdése szerint. Az ügyvezetést több személy is...