Témakör: Kft

Kft. törzstőkeemelés- ismét aktuális!

A Kft. törzstőkéjének megemelése A Kft. esetében, a jegyzett tőkéje nem éri el a 3 millió forintot? Ebben az esetben a tagoknak dönteniük kell 2017. március 15-ig arról, hogy felemelik a törzstőkét minimum 3 millió forintra, vagy pedig át

Kft. ügyvezetője

A 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (a továbbiakban: Ptk.) szabályozza a gazdasági társaságokat. A korlátolt felelősségű társaság (kft.) ügyvezetését egy vagy több ügyvezető látja el a Ptk. 3:196. § (1) bekezdése szerint. Az ügyvezetést több

Mégis mennyi a kft. tőkeemelésének díja?

Most akkor 15.000,- Ft a tőkeemelés díja vagy 40.000,- Ft, ha nemcsak a tőke módosul, hanem például a székhely is Kft. módosítás esetén?   Azt már szerintem minden érintett tudja, hogy a tőkeemelés és a Ptk. hatálya

Mikor kötelező a könyvvizsgáló a cégnél?

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény rendelkezik a könyvvizsgálati kötelezettségről. A 155. § (2) bekezdés alapján a könyvvizsgálat kötelező minden kettős könyvvitelt vezető vállalkozónál, kivéve a (3) bekezdésben meghatározott két feltétel együttes fennállása esetén, melyek: a)

Kft. törzstőkéjének kötelező emelése

I. A Kft. törzstőkéjének megemelése   A Kft. esetében, ha a jegyzett tőkéje nem éri el a 3 millió forintot, akkor a tagoknak dönteniük kell 2017. március 15-éig arról, hogy felemelik a törzstőkét minimum 3 millió forintra,

Vállalkozás befejezése?Végelszámolás-1.rész

Nincs már szükség a cégre? Megszüntetné a cég a tevékenységét? Sőt a céget is meg kellene szüntetni? Jelen blog bejegyzés tárgya a végelszámolási eljárás fontosabb kérdéseinek bemutatása (Végelszámolási eljárás- 1. rész)   Végelszámolás feltételei- Mikor lehetséges a