1. Hány fő alapíthat pártot?

10 fő alapíthat pártot.
3:64. § [Létesítés] Az egyesület létrehozásához alapszabály elfogadása, az alapszabály elfogadásához legalább tíz személy egybehangzó akaratnyilatkozata szükséges.

  1. Mennyibe kerül párt alapítása?

díjmentes, tehát a Törvényszék felé illetéket nem kell fizetni

  1. Mennyi a minimum tőke, amivel egy párt alapítható?

nincs minimum tőke a törvényben meghatározva

  1. Kik lehetnek a párt tagjai?

Pártnak csak természetes személy lehet a tagja. Párt alapítója és tisztségviselője csak olyan személy lehet, aki az országgyűlési képviselők választásán vagy a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán választható.

  1. Kik a tisztségviselők a pártban?

A párt ügyvezetését a párt ügyvezetője vagy az elnökség látja el. A párt vezető tisztségviselői az ügyvezető vagy az elnökség tagjai. Az elnökség három tagból áll. Az elnökség az elnökét maga választja tagjai közül.

  1. Hány évre lehet választani őket?

Ha az alapszabályban vagy a választás során a vezető tisztségviselői megbízás időtartamáról a tagok nem rendelkeznek, a vezető tisztségviselő megbízatása két évre szól.

Az öt évnél hosszabb időre szóló vezető tisztségviselői megbízás az öt évet meghaladó részében semmis.

A vezető tisztségviselőket a párt tagjai közül kell választani, az alapszabály felhatalmazása alapján a vezető tisztségviselők legfeljebb egyharmada választható a párt tagjain kívüli személyekből.

  1. Melyik bírósághoz kell benyújtani a nyilvántartásba vételi kérelmet?

A kérelmet a szervezet székhelye szerint illetékes törvényszéken kell benyújtani.

  1. Van egyszerűsített eljárás? 

Nincs sajnos.

  1. Hány nap alatt jegyzi be a törvényszék a pártot?

Ha a nyilvántartásba vétel iránti kérelem áttételének vagy hiánypótlási felhívás kiadását mellőzve történő visszautasításának nincs helye, és nem kell a kérelmezőt a hiányok pótlására felhívni, vagy a kérelmező a hiánypótlási kötelezettségének eleget tett, a bíróság a szervezetet legkésőbb a kérelem benyújtásától számított hatvan napon belül nyilvántartásba veszi.

  1. Meddig lehet felállítani a jelölteket?

Az egyéni választókerületi jelöltet legkésőbb 2018. március 5-én 16.00 óráig kell bejelenteni. Az országos listát legkésőbb 2018. március 6-án 16.00 óráig kell bejelenteni.

  1. Most még érdemes pártot alapítani abból a célból, hogy indulhassanak a jelöltek a tavaszi választáson?

Sajnos a választás időpontjának kihirdetésekor jogerősen nyilvántartásba vett pártok indulhatnak a 2018 áprilisi választáson.

Aki komolyan politikusi karrierre vágyik, az ne csüggedjen az utolsó válasz láttán, hiszen érdemes megalaptani a pártot most, hogy legyen idő felépíteni.

Még egy bejegyzés a pártokról itt: https://drfulopedina.hu/cegalapitas/part-alapitasa

Párt, egyesület, alapítvány megalapításakor is állok rendelkezésre:

dr. Fülöp Edina ügyvéd

1122 Budapest, Városmajor utca 33. I/1.