Társasházat alapítani már fennálló épületre, valamint felépítendő épületre is lehet alapítani, a feltétel annyi, hogy legyen legalább két, külön tulajdonként bejegyezhető lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség.

  1.  felépítendő épület esetén: földrészlet tulajdonosa/valamennyi tulajdonostárs az alapítási szándékot alapító okiratba foglalja + előzetes alapítás tényének bejegyzését kérik a földrészlet tulajdoni lapjára az illetékes földhivataltól
  2. az épület felépülése után a társasház bejegyzése iránti kérelmet kell előterjeszteni az illetékes földhivatalhoz azzal, hogy ha a felépült építmény nem egyezik az alapító okiratban foglaltakkal, akkor azt módosítani szükséges

Az alapító okiratról

A társasház létrehozásához alapító okiratra van szükség. Az alapító okiratban – melyet valamennyi tulajdonostárs, vagy egyszemélyi alapító is létrehozhat – szerepelnie kell a kifejezett alapítási elhatározásnak, valamint az alábbi tartalmi elemeket kell meghatározni:

– a külön tulajdonba kerülő lakásokat, nem lakás céljára szolgáló helyiségeket,

– a közös tulajdonban álló épületrészekből és a földrészletből az egyes tulajdonostársakat megillető – a külön tulajdonba kerülő lakáshoz tartozó – tulajdoni hányadot és ezek meghatározásának módját,

– a közös tulajdonba kerülő épületrészek felsorolását,

– az ingatlan-nyilvántartás szabályai által megkívánt egyéb adatot, jogot és tényt,

– a közösség közös nevét, amely egyéb megjelölés hiányában a társasház címe, a társasház megjelöléssel együtt

társasháztulajdon ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése iránti kérelem is szükséges az alapítás során, melyhez az alapító okiratot, valamint a szervezeti- és működési szabályzatot is mellékelni kell az illetékes földhivatal részére. A kérelemben szükséges megjelölni, hogy az ingatlan-nyilvántartásban feltüntetett jogok törlését kérik, vagy pedig meg kell jelölni azt, hogy a feltüntetett jogok mely ingatlanokat fogják terhelni a társasházzá történő alakítás következtében.

Az alapító okirat aláírását követő 60 napon belül alakuló közgyűlést kell tartani, melyet bármely tulajdonostárs, vagy az építtető hív össze. Az alakuló közgyűlés határoz a közös képviselő/intézőbizottság elnöke és tagjai személyéről, számvizsgáló bizottság tagjainak megválasztásáról (szükség esetén), valamint a fizetési számla megnyitásáról.

Az alakuló közgyűlésen, vagy az attól számított legkésőbb 60 napon belül megtartott közgyűlésen az összes tulajdoni hányad szerinti legalább egyszerű szavazattöbbséggel meg kell állapítani a társasház szervezeti- és működési szabályzatát (a továbbiakban: „SzMSz”). Az SzmSz-ben kell megállapítani a társasházközösség szerveit, hatásköreit, jogait és kötelezettségeit, valamint a közös költség viselésének szabályait.

Kötelező ez az ügyvéd?

Igen, egyrészt az alapító okirat elkészítése nem könnyű feladat, ezért szakember igénybevétele szükséges.

Az ügyvéd az alapító okiratot elkészíti és ellenjegyzi.

Másrészt a földhivatal előtti eljárásban is szükség van az ügyvédi képviseletre.

Hogyan tudjuk a közös munkát elkezdeni?

A következő adatokra van szükség ahhoz, hogy elkezdődhessen a társasházzá alakítás folyamata:

–          helyrajzi számra van szükség, hogy a tulajdoni lapot lekérhessem a Takarnet rendszerből

–          társasházi alaprajzot kérnék, hiszen abból látható, hogy mely épületek/ lakások kerülnek külön tulajdonba és melyek közösbe, valamint5 onnan rögzíthető az alapító okiratban a különböző épületek, lakások nagysága

–          szükség van a jogerős építési engedélyre

–          szükség van a használatbavételi engedélyre

–          épületfeltüntetési vázrajzra

–          A tulajdonosok összes adatára (személyigazolvány, lakcímkártya, adókártya)

–          a társasház nevére

Hogy néz ki a folyamat?

  1. Vázrajz elkészíttetése
  2. alaprajz elkészíttetése
  3. Az alakuló közgyűlés megtartása
  4. Az alakuló közgyűlés jegyzőkönyvének elkészítése
  5. alapító okirat elkészítése és aláírása a tulajdonostársak által
  6. alapító okirat ügyvédi ellenjegyzése
  7. földhivatali kérelem és dokumentumok benyújtása

 

Társasház alapítása esetén forduljon hozzám bizalommal:

horizontal_web

tel.: 06-30-363-17-27

e-mail: drfulopedina@gmail.com

edina.fulop@avocat.hu