A tulajdoni lapon két tulajdonos szerepel. Az egyik tulajdonos szeretné eladni az ingatlan rá eső részét, de így nem sok mindenkinek kell, így keresi a másik tulajdonost, de csak annyit tudni, hogy eltűnt.

Egy másik esetben a haszonélvező tűnt el, nem hallott egy ideje róla senki.  Ha eltűnt és 5 évig fel sem bukkan, akkor akár le is tudjuk töröltetni a tulajdoni lapról és aztán eladhatjuk az ingatlant….

Először is ki kellene deríteni, mit is tehetünk ebben a helyzetben azért, hogy tovább tudjunk haladni…

Abban az esetben, ha egy személy eltűnik, akkor a rendőrségen be lehet jelenteni az eltűnést, és a rendőrség körözést ad ki az ismeretlen helyen lévő személy felkutatása érdekében.

Ha a rendőrség – az eltűnt személy felkutatására tett – intézkedései nem járnak eredménnyel, akkor a körözés elrendelésétől számított 90 nap elteltével eltűntnek nyilvánítják, melyről határozatot hoz a rendőrség. Az eltűntnek nyilvánítási eljárás tehát – a holtnak nyilvánítási eljárással ellentétben – nem peres eljárás, nem a bíróság hatáskörébe, hanem a rendőrség hatáskörébe tartozik. A határozat meghozatala után is körözés alatt áll az eltűnt személy azzal, hogy évente felülvizsgálják, hogy szükséges-e további intézkedést hozni.

A törvény indokolás kiemeli az eljárás szerepét, rámutatva, hogy az eljárás a holtnak nyilvánítási eljárással összefügg. „A törvény alapján kizárólag az a személy nyilvánítható holttá, akit eltűntnek nyilvánítottak, valamint a halál időpontját az eltűntnek nyilvánítás időpontjához képest állapítják meg.”

Mi történik, ha előkerül az eltűntnek nyilvánított személy?

 Abban az esetben, ha az eltűntnek nyilvánított személy igazolja kétséget kizáró módon a személyazonosságát bármilyen magyar hatóságnál vagy külképviseletnél, akkor nyilatkozatot kell tennie írásban arra vonatkozóan, hogy az eltűnés bejelentőjének, vagy a házastársának, élettársának, törvényes képviselőjének, ezek hiányában egyéb cselekvőképes hozzátartozójának közölheti-e a hatóság a tartózkodási helyét. Ha nem járul hozzá a közléshez, akkor adatközléshez való hozzájárulás megtagadásaként kell tekinteni, azonban az eltűntnek nyilvánító szervet haladéktalanul köteles értesíteni a hatóság hozzájárulás és hozzá nem járulás esetén is. Az eltűntnek nyilvánító határozat mindezek következtében visszavonásra kerül.

Mi történik, ha nem kerül elő és 5 éve nem tudunk róla semmit?

Ebben az esetben nincs más hátra, mint a holtnak nyilvánítási eljárás.

Erről itt olvashat bővebben: https://drfulopedina.hu/?p=824&preview=true

tisztelettel:

dr. Fülöp Edina

ügyvéd, ingatlanforgalmi szakjogász

drfulopedina@gmail.com

0630-363-1727