Rengeteg ember próbál lakásból, üzlethelyiségből lakást létrehozni. Legutóbb azt a kérdést tették fel nekem, hogyan lehet egy pincét lakássá minősíteni? Egyáltalán hova kell fordulni?

Szükség van-e településképi eljárásra? Ha Önt is ilyen probléma foglalkoztatja, akkor itt minden kiderül.

Mit tehetünk, ha pincénket lakássá szeretnénk átminősíteni?

Az átminősítés kérdésében az önkormányzat rendelkezik döntési jogosultsággal, az átminősítés feltételeit is meghatározza.

 

A 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szabályozza a településképi bejelentési eljárást.

A bejelentési eljárást a polgármester folytathatja le.

A polgármester építmény építésére, bővítésére, településképet érintő átalakítására irányuló építési, összevont vagy fennmaradási engedélyezési eljáráshoz, valamint az összevont telepítési eljárás integrált építési engedélyezési szakaszához adhat településképi véleményt. A fővárosban a fővárosi helyi egyedi védelem alá vont építmények esetében az első fokú építésügyi hatósági eljáráshoz, valamint az összevont telepítési eljárás integrált építési engedélyezési szakaszához a főpolgármester adhat településképi véleményt.

 

Mindezek alapján tehát, polgármester bejelentési eljárást folytathat le akkor, ha önkormányzati rendeletben az építmény rendeltetésének megváltoztatását bejelentési eljárás lefolytatásához kötötte. Emellett szükséges, hogy a bejelentési eljárásnak a részletes szabályait is meghatározza rendeletben. Abban az esetben, ha a bejelentést tudomásul veszi, akkor köteles igazolást kiállítani erről, melynek az érvényességi idejét is szabályoznia kell a rendeletben.

Mit vizsgálnak a véleményezési eljárásban?

a) a településképi követelményeknek való megfelelést,

b) a településképi rendelet hiányában a telepítés (a környezetbe illeszkedés, a beépítés vagy az építészeti jellegzetesség és látvány, a helyi jelleg védelme) településképbe való illesztését, a helyi építészeti érték védelmének érvényre juttatását, azokra gyakorolt hatását,

c) a közterület mentén az épület kialakításának módját és feltételeit,

d) közterületen folytatott építési tevékenység végzése esetén a közterület burkolatának, műtárgyainak, köztárgyainak, növényzetének, továbbá a díszvilágító berendezések és reklámhordozók kialakítását.

Mi  bejelentés kötelező tartalmi eleme?

A bejelentés tartalmazza:

  1. a) a bejelentő nevét,

    b) a bejelentő lakcímét, szervezet esetén székhelyét,

    c) a folytatni kívánt építési tevékenység, reklám, illetve reklámhordozó elhelyezése vagy rendeltetésváltoztatás megjelölését,

    d)a tervezett építési tevékenység, reklámok, reklámhordozók vagy rendeltetésváltoztatás helyét, a telek helyrajzi számát,

    e) az építési tevékenység elvégzése, a rendeltetésváltozás megvalósítása vagy a reklámok, reklámhordozók elhelyezésének tervezett időtartamát.

Milyen dokumentációt kell mellékelni a bejelentéshez?

a) az egyedi építészeti követelményeknek való megfelelést igazoló építészeti-műszaki tervet,

b) a rendeltetés meghatározását, valamint

c) az egyedi építészeti követelményeknek való megfelelésről szóló rövid leírást.

 

A már említett igazolást a polgármester akkor adja meg, ha a kérelem megfelel a fenti  követelményeinek, valamint a tervezett átminősítés illeszkedik a településképbe. Ettől eltérő esetben az átminősítést megtiltja az alapjául szolgáló ok megjelölésével, valamint azzal egyidejűleg figyelmezteti a kérelmezőt, hogy mi történik akkor, ha mégis megkezdi/folytatja a rendeltetésváltoztatást.

Az átminősítés részletes szabályairól azon önkormányzatnál tájékozódhatunk, ahol az átminősítendő ingatlan (jelen esetben a pince) található.

Mivel a társasházi alapító okirat módosításához ez is szükséges, ezért az egész procedúrát célszerű a helyi önkormányzatnál kezdeni.

Amennyiben segíthetek, kérem keressen:

dr. Fülöp Edina

ügyvéd

1122 Budapest, Városmajor utca 33. I/1.

iroda@drfulopedina.hu

fulop@drfulopedina.hu

06303631727