• Mi az a 40 eurós költségátalány?

Vállalkozások egymás közötti, illetve szerződő hatóságokkal létrejött kereskedelmi ügyletekből származó fizetési kötelezettség késedelmes teljesítése miatt a jogosult a követelése behajtásával kapcsolatos költségei fedezetéül negyveneurónyi forintösszegre tarthat igényt.

  • Hány napot kell várni az összeg követeléséig?

Mivel nincs meghatározva sem időbeli, sem nagyságrendre vonatkozó korlát, akár a késedelem első napjától követelni lehet az összeget.

  • Ki lehet érintett?

Ennek érintettje vállalkozás, szerződő hatóság, a közbeszerzésekről szóló törvény szerinti ajánlatkérő lehet.

  • Minden esetben lehet követelni?

Kereskedelmi ügyletek esetén lehet erről szó.

  • Mi számít kereskedelmi ügyletnek?

Kereskedelmi ügyletnek vállalkozások, illetve vállalkozások és szerződő hatóságok között lebonyolított olyan ügylet számít, amelynek tárgya fizetés ellenében áruk adásvétele vagy szolgáltatások nyújtása.

  • Kiköthető-e 40 euró helyett 30 euróban a költségátalányt?

Nem kötelező élni ezzel a joggal, hogy ezt a költségátalányt érvényesítsük, de kizárni, vagy 40 eurónál alacsonyabb összegben kikötni nem lehet.

  • Késedelem kimentése esetén mentesülhetek-e az összeg megfizetése alól?

A késedelem kimentése esetén nem kötelező megfizetni az összeget.

  • Hány évig követelhetem az összeget? Mi történik, ha a határidőt lekésem?

Az összeg a késedelemtől számított egy éven belül követelhető. Ez a határidő jogvesztő.

  • Euróban kérhető a költségátalány?

Nem, a Magyar Nemzeti Bank – késedelem kezdőnapján érvényes – hivatalos deviza-középárfolyama alapján meghatározott forintösszegre (a továbbiakban: behajtási költségátalány) tarthat igényt a jogosult.

 

Ha ön is rendelkezik olyan számlával, amelyet egy vállalkozás nem fizetett ki, a megoldás a fizetési meghagyás lehet.

Erről részletesen itt olvashat: https://drfulopedina.hu/ugyved-budapest/fizetesi-meghagyas

A fizetési meghagyásban a költségek között lejárt számlánként tudjuk érvényesíteni a behajtási költségátalányt.

Tisztelettel:

dr. Fülöp Edina ügyvéd