Tartozik egy cég. Persze érthetetlen, hiszen minden rendben ment. A munka befejeztével a vállalkozási szerződés alapján a számlát kiállítottuk, azt a másik fél befogadta, sőt az is lehet, hogy elégedett volt a szolgáltatással, vagy a vállalkozási szerződés alapján teljesített produktummal. Egyszóval minden rendben ment, a számla fizetési határideje azonban lejárt és hiába várjuk az utalást, a cég nem fizet.

Persze korábban is volt ilyen, de módosultak a szabályok 2017. július 1. napjától arra vonatkozóan, hogyan kell felszólítani úgy az adóst, hogy a felszólítás alapja is lehessen egy esetleges felszámolási eljárásnak.

Hogyan kell az új rendelkezések alapján az írásbeli felszólítást postán eljuttatni az adós társaság részére?

 

  1. július 1-je előtt postán meg lehetett küldeni a felszólítást tértivevény különszolgáltatással, amikor is az átvétel időpontja, míg egyéb könyvelt küldemény esetén az ellenkező bizonyításáig a feladástól számított 5. munkanap volt az átvétel időpontja a kézhezvétel időpontja. Ennek az időpontnak a jelentősége, hogy ezt megelőző napig írásban volt lehetősége az adósnak vitatni a hitelezői igényt.
  1. július 1-jétől a jogszabály megköveteli a tértivevényes feladást, egyéb könyvelt küldeményként a felszólítást a továbbiakban NEM lehet feladni. Mindemellett a jogszabály meghatározza, hogy megérkezettnek kell tekinteni a levelet a feladástól számított 15 napon belül akkor is, ha a postai kézbesítési szabályok szerint a kézbesítés akadályozott, a küldemény átvételét a címzett megtagadta, vagy a postai szolgáltató által rendelkezésére tartott küldeményért a címzett nem jelentkezett.

Mik a felszólítás tartalmi elemei?

Ha eredményes felszólítást szeretnénk, akkor meg kell jelölni:

  • a tartozás jogcímét,
  • a tartozás összegét,
  • a teljesítési határidőt,
  • végső határidőt, amelynek eredménytelen elteltét követően a hitelező meg kívánja indítani a felszámolási eljárást vagy egyéb jogi úton kívánja érvényesíteni a követelését.

Mi történik, ha így sem utalja a nekünk járó összeget a másik fél (adós)?

Az adós társaság fizetésképtelenségét a bíróság állapítja meg, ha az adós szerződésen alapuló nem vitatott vagy elismert tartozását a teljesítési idő lejártát követő 20 napon belül sem egyenlítette ki vagy nem vitatta, és az ezt követő hitelezői írásbeli fizetési felszólításra sem teljesítette.

Tehát a jó felszólítás az eredményes felszámolási eljárás elengedhetetlen kelléke.

Ne bízza a véletlenre!

Kérje ügyvédi segítségemet.

Tisztelettel:

dr. Fülöp Edina

ügyvéd

06303631727

edina.fulop@avocat.hu

horizontal_web