Előfordulhat, hogy kocsibeállót szeretnénk eladni. Bár mindenki a sajátjaként kizárólagosan használja, a gépkocsibeálló közös tulajdonban van. Ha pedig közös tulajdonban van és szeretnénk egy vevőnek eladni, meg kell kérdeznünk a tulajdonostársakat, hogy a vevő által felajánlott áron megvenné-e.

 Persze nem csak kocsibeálló lehet közös tulajdonban, hanem pl. lakás is. Többen örököltük, így többen vagyunk tulajdonosok. Hogy is van az elővásárlás pontosan?

I. Az elővásárlási jog tartalma

A tulajdonostárs tulajdoni hányadára a többi tulajdonostársat harmadik személlyel szemben elővásárlási jog megilleti, melyet a  tulajdoni hányadának arányában gyakorolhat.

A külön jogszabályban biztosított elővásárlási jog megelőzi a tulajdonostársat e szabályok alapján megillető elővásárlási jogot.

Az elővásárlási jog jogosultjának nyilatkoznia kell, hogy az elővásárlási jogával élni kíván-e.

II. Az elővásárlási jog alakulása

Muszáj szólni a többieknek? Vagy ki lehet ezt kerülni? Hiszen nem mindenki van jóban a tulajdonostársával, ezért felmerül, hogy nem is mutatja meg neki a vételi ajánlatot, vagy az aláírt szerződést.

A földhivatal „résen” van.  Ha egy kívülálló személynek szeretnénk eladni a tulajdoni részünket és nem csatoljuk az elővásárlásra jogosult nyilatkozatát arról, hogy nem kíván élni ezzel a jogával, akkor a földhivatal hiánypótlásra fog felhívni minket.

Van 100 tulajdonos….Nem lehet mégis megúszni a procedúrát? Mikor nem kell mégse mindenkivel közölni?

Tehát főszabaály szerint minden egyes tulajdonossal közölni kell, hogy a vételi ajánlat szerint mennyi a vételár és hogy azon a vételáron meg kívánja-e venni a tulajdonostárs tőlünk.

kivétel:  

  • nem tudjuk a tulajdonostárs tartózkodási helyét
  • más körülmények miatt nehéz lenne beszerezni, vagy sok idő múlva lehetne beszerezni a nyailatkozatot
  • sok tulajdonostárs van, amit meg kellene kérdezni.

Összefoglalva:

főszabály:

Abban az esetben, ha elővásárlási jog áll fenn egy adott tulajdonon, akkor annak eladásához az elővásárlási jog jogosultjaival közölni kell a vételi ajánlatot, melyet egy kívülálló, 3. személytől kaptunk, valamint az elővásárlás jogra jogosultaktól az elővásárlási jogukról szóló lemondó nyilatkozatukat be kell szerezni főszabály szerint.

Kivételek:

A főszabály alól kivételeket is megfogalmaz a két jogszabály. A 9. sz. PK állásfoglalás meghatározza, hogy nem köteles minden egyes tulajdonostárssal közölni a vételi ajánlatot az eladó akkor, ha a közlés az elővásárlásra jogosult tartózkodási helye vagy más körülményei miatt rendkívüli nehézséggel vagy számottevő késedelemmel járna (Ptk. 6:222. § (1) bekezdés), valamint hozzáteszi, hogy ilyen kivételnek számíthat az is, ha a tulajdonostársak száma viszonylag nagy. Természetesen azokkal, akikkel szemben a közlés nehézségbe nem ütközik, az ajánlatot közölni kell, még ha nagy is a tulajdonostársak száma. Különösen fennáll a közlési kötelezettség azzal a tulajdonostárssal szemben, aki jelentősebb hányadban tulajdonos, feltéve természetesen, ha a közlés egyébként nem ütközik nehézségbe.

Fontos megjegyezni, hogy  nem a vételi ajánlat közlése alól mentesít a jogszabály, hanem az alól, hogy az elővásárlásra jogosultak egyesével történő lemondó nyilatkozatuk helyett együttes nyilatkozatban mondjanak le elővásárlási jogukról, mely nyilatkozatban elő kell adni azon tényeket is, melyek valószínűsítik a rendkívüli nehézséget, vagy a számottevő késedelmet.

IV. Az elővásárlási jog megsértése

Mi történik, ha megkötöttek egy adásvételi szerződést a tudtom nélkül, pedig elővásárlási jogom volt a dologra, mellyel élni kívántam volna?

A fenti szabályokból megállapíthatjuk, hogy ha valaki tudomására jut, hogy az elővásárlási jogának megsértésével kötöttek meg adásvételi szerződést, akkor az vele szemben hatálytalan lesz, azonban erre hivatkozni csak akkor lehet, ha az ajánlatot elfogadja, de emellett igazolja, hogy képes azt teljesíteni is. Erre a tudomásszerzéstől 30 nap áll rendelkezésre, azonban a szerződéskötéstől számított 3 év elteltével akkor sem lehet igényét érvényesíteni, ha csak később jutott a jogosult tudomására a szerződéskötés.

Ügyvéd igénybevétele kötelező, így állok rendelkezésre adás-vételi szerződések megkötésekor, és az elővásárlási jogosultak nyilatkozatának elkészítésekor:

dr. Fülöp Edina ügyvéd, ingatlanforgalmi szakjogász

06303631727

drfulopedina@gmail.com