Haszonélvezeti jog megváltási mértéke

Nagyon sokszor előfordul, hogy a tulajdonos el szeretné adni a lakását, mikor a tulajdoni lapot Takarnet rendszeren lekérjük, akkor látható, hogy haszonélvezője is van az ingatlannak. Ilyenkor rögtön felmerül, hogy mennyiért tudna megválni a haszonélvezőtől….

Mi az a haszonélvezeti jog?

A választ a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, vagyis a Ptk. 5:147. § határozza meg. A haszonélvező az ingatlant általában használja, vagy ha nem ő, akkor kiadja albérletbe és minden hónapban a bérleti díjat beszedi.

Bár haszonélvezettel terhelten is lehet lakást vásárolni, de nem mindegy, hogy a vásárlást követően birtokba tudjuk-e venni a lakást, be tudunk-e költözni, vagy a haszonélvezeti jogosult a haszonélvezet időtartama alatt, esetleg holtig tartó haszonélvezet esetén- halálának napjáig használja az ingatlant. Cégek számára is alapítható haszonélvezeti jog, ebben az esetben maximum 50 évig áll fenn.

A haszonélvezeti jog megszűnik tehát a haszonélvezeti jog jogosultjának halálával, vagy a határozott idő elteltével. A jogosult azonban le is mondhat jogáról ellenérték fejében vagy ingyenesen.

Nagyon sok esetben ingyenesen mond le, hiszen a családban megbeszélik egymás között a családtagok az ügyletet, de az is előfordul, hogy a haszonélvező ellenérték fejében mond le, ebben az esetben beszélhetünk a haszonélvezeti jog megváltásáról.

Megváltás esetén mennyit kell fizetni a haszonélvezőnek? Mennyi a haszonélvezeti jog értéke?

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény alapján a vagyoni értékű jog 1 évi értékét tudjuk kiszámítani először, mely nem más, mint a haszonélvezettel terhelt dolognak – a terhekkel nem csökkentett – forgalmi értékének az egyhuszad része. Az egyévi értéket pedig meg kell szorozni annyival, ahány évre alapították a haszonélvezeti jogot határozott idő esetében, mely azonban nem érheti el az egyévi érték 20-szorosát.

A természetes személyek holtig tartó haszonélvezete esetére a törvény eltérően határozza meg a haszonélvezeti jog értékének a maximumát.

A törvény 72. § (2) bekezdése kimondja, hogy a természetes személyek számára kikötött haszonélvezet, használat joga esetén az egyévi mértéknek az alábbi életkor szerinti többszörösét nem haladhatja meg:

                                   – 25 évesnél fiatalabb, az egyévi érték 10-szerese,

                                   – 25-50 éves, az egyévi érték 8-szorosa,

                                   – 51-65 éves, az egyévi érték 6-szorosa,

                                   – 65 évnél idősebb, az egyévi érték 4-szerese.

Ez alapján tehát például:

Az Ingatlant 30 millió forintért szeretné az eladó értékesíteni.

Az Ingatlanon holtig tartó haszonélvezeti joga van egy 55 éves anyukának, aki szeretné, ha a haszonélvezeti jog ellenértékét a Vevő neki utalná.

Ebben az esetben a számítás az alábbi:

30.000.000/20×6=9.000.000, azaz kilencmillió forint illeti meg az édesanyát.

Ha tudjuk hány éves a haszonélvező, akkor fentiek alapján könnyen kiszámíthatjuk, hogy a vételárból hány forint illeti meg a haszonélvezőt.

Mi történik, ha a holtig tartó haszonélvezet több jogosultat illet?

Az illetéktörvény 72. § (2) bekezdésének c) pontja alapján:

Ebben az esetben két dolog lehetséges:

  • ha a haszonélvezet tartama több egyidejűleg jogosult személy élettartamától függ, de úgy történt a meghatározás, hogy a haszonélvezet megszűnik, ha a jogosultak közül bármelyik meghal- megváltás esetén a haszonélvezet értékénél a legidősebb személy életkora alapján kell kiszámítani azt, hogy mennyi a haszonélvezet értéke.
  • ha a haszonélvezet akkor szűnik meg, amikor a legutolsó személy meghal, akkor a haszonélvezet értékénél a legfiatalabb ember életkorát kell figyelembe venni és a fenti számítást elvégezni.

Ebben az esetben a megváltáskor ki mennyit kap?

A kapott összeget az egyes haszonélvezők között olyan arányban kell megosztani, mint amilyen arányt az életkoruk szerint számított vagyoni értékű jog értéke ezek együttes értékében képvisel.

Az ingatlan adás-vételi szerződés elkészítéséhez ügyvéd szükséges. Ha Ön haszonélvező tájékozódjon a lehetőségeiről, illetve eladáskor is vegye igénybe ügyvéd segítségét.

Tisztelettel:

dr. Fülöp Edina

ügyvéd

06303631727

edina.fulop@avocat.hu, drfulopedina@gmail.com

Kövessen a facebookon is:

https://www.facebook.com/drfulopedinaugyved/

horizontal_web