Az érdeklődő vásárolt egy zártkerti, gyümölcsös megnevezésű ingatlant. A szüleinek holtig tartó haszonélvezeti jogot szeretett volna bejegyeztetni, azonban az ügyvédje szerint csak 20 évre lehet. Az érdeklődő arra volt kíváncsi, hogy valóban így van-e.

  1. Lehet-e haszonélvezeti jogot alapítani a mező- és erdőgazdasági hasznosítású földekre?

A törvény kimondja, hogy csak abban az esetben lehet szerződéssel vagy végintézkedéssel haszonélvezeti jogot alapítani, ha az közeli hozzátartozó javára kerül alapításra. Semmis egyébként a haszonélvezeti jog alapítása földre, zártkertre.

  1. Hány évre lehet haszonélvezeti jogot alapítani a Földforgalmi tv. hatálya alá tartozó földekre?

Haszonélvezeti jogot maximum 20 évre lehet alapítani, tehát a törvény kizárja a holtig tartó haszonélvezeti jog alapítását.

  1. Milyen mértékben lehet haszonélvezeti jogot szerezni?

A törvény értelmében a földművesnek nem minősülő természetes személy és tagállami állampolgár akkor szerezheti meg a föld haszonélvezeti jogát, ha a birtokában álló föld területnagysága nem haladja meg az 1 hektárt. Földműves esetén vagy akkor, ha a földművesnek nem minősülő belföldi természetes személy vagy tagállami állampolgár a haszonélvezeti jogot alapító személy közeli hozzátartozója, 300 hektár a maximum megszerezhető területnagyság. Ez az úgynevezett földszerzési maximum.

  1. Haszonélvezeti jog alapításához szükséges-e a mezőgazdasági igazgatási szerv jóváhagyása?

Nem, nincs szükség rá.

Összefoglalva:

 A zártkerti ingatlan a Földforgalmi törvény hatálya alá tartozik. A törvény értelmében csak abban az esetben nem semmis a haszonélvezeti jog szerződéssel vagy végintézkedéssel történő alapítása, ha a szerződés vagy végintézkedés közeli hozzátartozó javára alapít ilyen jogot. Holtig tartó haszonélvezeti jog alapítására a törvény nem ad lehetőséget, azt 20 évben maximalizálja. Az erről való szerződés vagy végintézkedés érvényességéhez nem szükséges a mezőgazdasági igazgatási szerv jóváhagyása. Amennyiben a földművesnek nem minősülő belföldi természetes személy vagy tagállami állampolgár a tulajdonjogot átruházó személy közeli hozzátartozója, a föld haszonélvezeti jogát 300 hektár mértékig szerezheti meg.

Az ügyben releváns jogszabályokat a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (a továbbiakban: Ptk.) és az 2013. évi CXXII. törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról (a továbbiakban: Földforgalmi tv.) tartalmazza.

Amennyiben Ön zártkerti ingatlanra, vagy földre szeretne

  • adás-vételi szerződést kötni vagy
  • haszonélvezetet alapítani

forduljon hozzám bizalommal.

dr. Fülöp Edina

ügyvéd

06303631727

E-mail: fulop@drfulopedina.hu