Mi az otthoni munka és mi a rá vonatkozó jogi szabályozás?

Az otthoni munka a távmunkavégzés egyik formája. A távmunkát és így az otthoni munkavégzést a 2012. évi I. törvény, a Munka Törvénykönyve (a továbbiakban: Mt.) szabályozza.

A távmunkavégzés négy jellemzője:

 • a munkáltató telephelyétől elkülönült helyen folytatott tevékenység
 • rendszeresen folytatott tevékenység
 • számítástechnikai eszközzel végzik
 • eredményét elektronikusan továbbítják.

A távmunkavégzés időben és helyben is változatosan megvalósítható.
Időben lehet rendszeres (az Mt. vonatkozó meghatározása szerinti), lehet részleges (pl. a munkavállaló péntekenként távmunkában dolgozik) továbbá előfordul az alkalmi távmunka is (főleg betegség esetén).
A munkavégzés térben is történhet több helyen: elkülönült helynek számít a munkavállaló otthona (ez a szó szoros értelmében vett home office), de történhet a munkavégzés máshol is, ami nem a munkáltató telephelye: ilyen egy telecenter vagy egy coworking space.

A munkaszerződésben külön meg kell állapodni a munkavállaló távmunkavégzéséről. Emiatt az alapvető munkaszerződési elemeken túl mást is bele kell foglalni a munkaszerződésbe, ha valaki távmunkát vállal. Ezek:

 • a munkáltató tájékoztatja a munkavállalót a munkáltató általi ellenőrzésről,
 • a számítástechnikai vagy elektronikus eszköz használata korlátozásának szabályairól,
 • arról a szervezeti egységről, amelyhez a munkavállaló munkája kapcsolódik.
 • A munkáltató a távmunkát végző munkavállalónak minden olyan tájékoztatást köteles megadni, amelyet más munkavállalónak biztosít.
 • A munkáltató biztosítja, hogy a munkavállaló a területére beléphessen és más munkavállalóval kapcsolatot tartson.

Ide tartozik még a munkáltató utasítási és ellenőrzési joga távmunkavégzés esetén.
Főszabály szerint a munkáltató utasítási joga kizárólag a munkavállaló által ellátandó feladatok meghatározására terjed ki. Azonban ettől eltérően is meg lehet állapodni.
Továbbá főszabály szerint a munkáltató állapítja meg az ellenőrzés módját és idejét. A munkavállalót védendő, a törvény kiemeli, hogy az ellenőrzés nem jelenthet a munkavállaló, valamint a munkavégzés helyeként szolgáló ingatlant használó más személy számára aránytalan terhet. Így tilos az előzetes bejelentés nélküli és az éjszakai ellenőrzés.

Eltérő megállapodás hiányában a munkavállaló munkarendje kötetlen. Ez a munkavállaló fokozottabb önállóságából fakad. Így a munkavállaló jogosult meghatározni munkaidejének beosztását.

Változás a koronavírus-járvány miatt

Habár alapvetően a távmunkavégzést ki kell kötni a munkaszerződésben, a 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet miatt ezen változtat:

 1. § (2) Az Mt.-t a veszélyhelyzet megszűnését követő harminc napig azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy
 1. b) a munkáltató a munkavállaló számára az otthoni munkavégzést és a távmunkavégzést egyoldalúan elrendelheti.

Ez azt jelenti, hogy akkor is home office-ba kell vonulnia a munkavállalónak a munkáltató rendelkezése alapján, ha a munkaszerződésében a távmunkavégzésről nincs megállapodás.

Az otthoni munkavégzés elrendelése nem azt jelenti, hogy az folyamatos otthoni munka, hanem lehet ezt meghatározott időszakra is elrendelni, például 3 nap otthon, 2 nap az irodában. A felek megállapodhatnak az eszközök tekintetében, de megállapodás hiányában a munkáltatónak kell biztosítania az eszközöket, például laptopot.

munkaidő: megállapodás kérdése, de megállapodás hiányában az érvényesül, ami a munkahelyen.

fontos: törekedni az adatbiztonságra és az adatkezelésre, az üzleti titokra

ellenőrzés: A laptopot a munkavállaló csak a munkavégzésre hazsnálhatja, ha a munkálttaó biztosítja, ellenőrzés során pedig a munkáltató akkor is betekinthet az adatokba, ha nem ő biztosította a laptopot.