Ma már sokkal rugalmasabb az ügyintézése a közműveknek is, valamint nem szükséges Eladónak és Vevőnek közösen karöltve egy napi hideg élelemmel bemenni a közüzemi szolgáltatókhoz, hogy a Vevő nevére átírják a közüzemi számlákat, hanem a birtokbaadási jegyzőkönyv és az adás-vételi szerződés vagy a tulajdoni lap alapján a Vevő önállóan is intézheti a szerződéskötést. Ebben az esetben a közüzemi szolgáltatók az Eladó részére végszámlát küldenek.

De mennyi időn belül köteles intézkedni a vevő?

Víz

Vízátírás-: 30 nap

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet alapján az adás-vételi szerződés megkötésétől számított 30 napon belül kell a szolgáltatónál bejelenteni a felhasználó személyében bekövetkező változást.

„60. § (1) A felhasználó személyében bekövetkezett változást a korábbi és az új felhasználó köteles a vízmérőállás megjelölésével a változástól számított 30 napon belül a víziközmű-szolgáltatónak bejelenteni az üzletszabályzatban meghatározottak szerint.”

Miért érdemes mégis ellenőrizni, hogy megtörtént-e az átírás?

A bejelentés elmaradása esetén a régi és az új felhasználó is egyetemleges felelősséggel tartozik.

Villany

Villanyátírás: 15 nap

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet alapján az adás-vételi szerződés megkötésétől számított 15 napon belül kell a szolgáltatónál bejelenteni a felhasználó személyében bekövetkező változást.

„22/A. §  (1) Ha a villamosenergia-kereskedő vagy a felhasználási helyen a felhasználó személye megváltozik, a felek a változást legkésőbb – az (1e) bekezdésben foglalt kivétellel – a változástól számított 15 napon belül kötelesek a másik szerződő félnek az üzletszabályzatban foglaltak szerint bejelenteni és annak rendelkezései szerint eljárni.”

 

Gáz

Gázátírás: 15 nap

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet alapján az adás-vételi szerződés megkötésétől számított 15 napon belül kell a szolgáltatónál bejelenteni a felhasználó személyében bekövetkező változást.

„23/B. § (1) Ha a felhasználó a felhasználási helyen a szolgáltatás igénybevételével felhagy, köteles azt legkésőbb – a (7) bekezdésben foglalt kivétellel – a felhagyás napjától számított 15 napon belül a földgázkereskedőnek az üzletszabályzatban foglaltak szerint bejelenteni és annak rendelkezései szerint eljárni.”

Adás-vételi szerződés esetén bármelyik oldalon áll, hívjon bizalommal a gördülékeny, hatékony ügyintézés céljából.

 

Üdvözlettel:

dr. Fülöp Edina

ügyvéd, ingatlanforgalmi szakjogász

06303631727

horizontal_web