A tulajdoni lapon két tulajdonos szerepel. Az egyik tulajdonos szeretné eladni az ingatlan rá eső részét, de így nem sok mindenkinek kell, így keresi a másik tulajdonost, de csak annyit tudni, hogy eltűnt.

Egy másik esetben a haszonélvező tűnt el, nem hallott egy ideje róla senki.  Ha eltűnt és 5 évig fel sem bukkan, akkor akár le is tudjuk töröltetni a tulajdoni lapról és aztán eladhatjuk az ingatlant….

Először is ki kellene deríteni, mit is tehetünk ebben a helyzetben azért, hogy tovább tudjunk haladni…

 

Abban az esetben, ha a tulajdonos eltűnt és 5 éve semmilyen életjelet nem adott, akkor lehet kérni a bíróságtól, hogy az eltűnt személyt nyilvánítsák holtnak.

 

Mi történik az eljárás alatt?

            Az eljárás során a bíróság megállapítja, hogy az eltűnt személy halott, megállapítja a halál idejét a körülmények mérlegelése alapján (ha ez nem vezet eredményre, akkor törvényi vélelem: eltűnést követő hónap 15. napja a halál időpontja), azonban a halál helyét nem. Abban az esetben, ha valamilyen oknál fogva bebizonyosodna a halál helye, akkor a holtnak nyilvánításra nincs lehetőség, akkor a bíróság a halál tényét állapítja meg.

Ha a halál helye bebizonyosodik, akkor az is bebizonyosodik, hogy a személy halott, így a halál tényét kell megállapítani, mert a holtnak nyilvánítási eljárás következtében csak egy vélelem alakul ki arra vonatkozóan, hogy az eltűnt személy halott, azonban nem bizonyított, hogy él-e vagy sem.

Ki kezdeményezheti az eljárást?

  • eltűnt személy közeli hozzátartozója,
  • ügyész,
  • gyámhatóság,
  • akinek a holtnak nyilvánítás jogi érdekét érinti.

Mik a kérelem kötelező tartalmi elemei?

a) az eljáró bíróság megjelölését és azokat az adatokat, amelyekből a bíróság illetékessége – ha az ügyben külföldi elem van, a joghatósága – megállapítható;

b) a kérelmező, valamint képviselője nevét, lakóhelyét vagy székhelyét, továbbá a kérelem előterjesztésére való jogosultság jogcímét;

c.) az eltűnt személy nevét, anyja nevét, születési helyét és idejét, családi állapotát, utolsó belföldi lakóhelyét, ennek hiányában utolsó belföldi tartózkodási helyét;

d) az eltűnt személy ismert közeli hozzátartozóinak nevét és lakóhelyét;

e) az eltűnés idejének és körülményeinek részletes előadását;

f) a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet.”

Ez utóbbi már nagyon jogásznyelv, ezért érdemes szakember segítségét igénybe venni.

Mi történik, ha előkerül a holtnak nyilvánított személy?

            Abban az esetben, ha előkerül az eltűnt személy, akit holtnak nyilvánítottak, akkor a holtnak nyilvánító határozat hatálytalan lesz, az az alapján beállott jogkövetkezmények pedig semmisek. Ugyanez a helyzet akkor is, ha bebizonyosodik, hogy mégsem akkor tűnt el az illető, mint amit alapul vett a bíróság a határozat meghozatalakor, így a holtnak nyilvánítás feltételei nem állnának fenn, vagyis az 5 év nem telt volna még el.

Ha bebizonyosodik, hogy előbb/később tűnt el a személy, azonban a holtnak nyilvánítás feltételei fennállnak, akkor viszont a bíróság csak módosítja a határozatot, és a jogkövetkezmények a módosított határozat alapján állnak be.

Megelőzi ezt az eljárást valami?

lásd.: https://drfulopedina.hu/ugyved-budapest/828

Ha valami furcsaság, elintézendő van a tulajdoni lapon, hogy a lakás eladható legyen,

keressen bizalommal:

dr. Fülöp Edina ügyvéd, ingatlanforgalmi szakjogász