Sok fiatal körében felmerül, hogy a lakáshoz jutás egyik útja az „eltartási szerződés” – ahogy ők nevezik. Sokan azonban nem is tudják, hogy pontosan a tartás és az életjáradéki szerződés mit tartalmaz és mivel jár.

A tartási szerződés fogalma

Ha van egy idős rokonunk, akit egyébként is ápolnánk, gondoznánk, akkor miért ne köthetnénk vele tartásra vonatkozó kötelezettséget a lakásért cserébe?

„6:491. § [Tartási szerződés]

(1) Tartási szerződés alapján a tartásra kötelezett a tartásra jogosult körülményeinek és szükségleteinek megfelelő ellátására, illetve gondozására, a tartásra jogosult ellenérték teljesítésére köteles.”

Mindezek alapján tehát, van a szerződésben két fél, az egyik az eltartó (kötelezett), a másik pedig az eltartott (jogosult). Mindegyik oldalon egyaránt állhat természetes vagy jogi személy is.

  1. Mi az eltartó dolga?

Az eltartó köteles az eltartott körülményeinek és szükségleteinek megfelelő ellátásra. Hogy mit is jelent ez?

Köteles ételt biztosítani az eltartottnak, lakást, fűtést, világítást, mosnia kell, ruhákat vásárolnia az eltartott részére, ha az eltartott beteg: orvoshoz vinni, gyógyszert vásárolni, megfelelő ápolást biztosítani az eltartott számára, halála esetén pedig el kell temettetni.

A megfelelő ellátás alapján nem csupán a létfenntartáshoz szükséges ellátást kell nyújtani az eltartott számára, hanem mindazt, amit a felek körülményei és az indokolt szükségletek, a felek akarata, életvitele és az eltartás ellenértéke határoznak meg.

  1. Mi az eltartott kötelezettsége?

Ellenszolgáltatás nyújtása az eltartónak az eltartás fejében. Ez lehet akár pénzösszeg, akár ingatlan, akár ingó dolog is, azonban lehet ingyenes is.

 

Bármely kötelezettséget is választják, állok rendelkezésükre:

dr. Fülöp Edina

06303631727

fulop@drfulopedina.hu