Az Országgyűlés elfogadott egy jogszabályt, mely az osztatlan közös tulajdon felszámolását könnyíti meg (a földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásáról és a földnek minősülő ingatlanok jogosultjai adatainak ingatlan-nyilvántartási rendezéséről szóló 2020. évi LXXI. törvény). A hatályba lépésének időpontja 2021. január 1.

A jogszabály célja, hogy az eddigi szabályozást megdöntve ne az összes tulajdonos beleegyezésére legyen szükség az eljárás megindításához, hanem elegendő legyen az 50% + 1 fő hozzá. A folyamat gyorsítása érdekében földmérő hívására nem lesz szükség, mivel a területeket program segítségével mérik majd ki.

A törvény 11. § (1) – (2) bekezdése szerint az osztatlan közös tulajdon megszüntetése eredményeként kialakításra kerülő ingatlan nem lehet szőlő, kert, gyümölcsös, nádas művelési ág esetén 3000 m2-nél, szántó, rét, legelő, erdő és fásított terület művelés ág esetén 10 000 m2-nél kisebb területnagyságú – ide nem értve az ingatlanok megközelítésére szolgáló utat. Zártkerti földnek minősülő ingatlan esetén a megszüntetés eredményeként kiállításra kerülő ingatlan nagyságának el kell érnie az 1500 m2-t.

Sajnos attól tartok, hogy még mindig a használati megosztási szerződés lesz a legcélszerűbb, leggyorsabb megoldás.

Ha Önnek is használati megosztási szerződésre van szükség, hogy pontosan rögzíthessék, hogy ki melyik részét használja az osztatlan közös tulajdonban álló földnek, ikerházak, keressen bizalommal.

dr. Fülöp Edina

ügyvéd

fulop@drfulopedina.hu

06-30-363-1727