A távhőszolgáltatásért főszabály szerint az ingatlan tulajdonosának díjat kell fizetnie. Ez az alapeset akkor, ha a tulajdonos az ingatlan használója is, azonban felmerül a kérdés, hogy mi a helyzet akkor, ha az ingatlan bérletbe van adva. A tulajdonos miért fizetne díjat távhőszolgáltatásért, amikor nem is veszi igénybe a szolgáltatást. Ilyen esetekben általában a tulajdonos és a használó együttes írásbeli kérelmet terjeszt elő a szolgáltatónál, hogy a díjat pl. a bérlőnek számlázzák a továbbiakban, a szolgáltató pedig ennek megfelelően jár el a későbbiekben.

Azzal tehát nincs is gond, hogy a szolgáltató a bérlőnek számlázza a távhődíjat, a gond akkor van, ha a bérlő nem fizeti meg a díjat a szolgáltató részére.  Ez esetben nem szabad csodálkoznunk, ha kapunk felszólító levelet, ugyanis a távhő-szolgáltatási díj a bérlő vagy a használó által történő megfizetéséért a tulajdonos egyszerű (sortartó) kezesként felel. Minderről A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 44. §-a rendelkezik.

Tehát, abban az esetben is, ha az ingatlant nem használja a tulajdonos, akkor is helytállási kötelezettséggel tartozik a díj megfizetéséért, mégpedig egyszerű (sortartó) kezesként felel a tulajdonos.

Mi az a sortartó kezesség?

A kezesség lényege, hogy akkor, ha az adós nem teljesít, akkor a kezes köteles helyette teljesíteni a jogosultnak. A sortartó kezesség során a kezes mindaddig megtagadhatja a teljesítést az adós helyett, ameddig a jogosult nem igazolja, hogy megkísérelte behajtani a követelését az adóstól, azonban az ésszerű időn belül nem vezetett eredményre.

Jelen esetben tehát akkor, ha a használó (bérlő) nem fizeti be a távhőszolgáltatás díját, majd a szolgáltató többszöri próbálkozás ellenére sem tudja behajtani tőle ésszerű időn belül, akkor a szolgáltató a tulajdonoshoz fordulhat a tartozás kiegyenlítése érdekében.

Már csak az a kérdés, hogy mi lehet az ésszerű idő fogalma. Erre sajnos már csak a bírósági gyakorlat adhat választ…

Mint tulajdonos és kezes persze követelhetjük a tartozás összegét a bérlőtől, mint adóstól, csak kérdés, hogy sikerül-e behajtani a tartozást (ésszerű időn belül).:-)

Ha tartozás szeretne behajtani, vagy jó bérleti szerződést szeretne, keressen bizalommal:

dr. Fülöp Edina

ügyvéd

drfulopedina@gmail.com

edina.fulop@avocat.hu

06303631727

horizontal_web