Mi történik, ha ellehetetlenül az árverési oldal https://arveres.mbvk.hu/ és nem tudunk érvényes ajánlatot tenni?

Az árverések sajátossága, hogy ugyan hosszú idő (a kihirdetéstől számítva 30 nap) áll rendelkezésre az ajánlatok megtételére, mégis az utolsó órák, percek a meghatározóak; jellemzően ilyenkor dől el a legtöbb ingó és ingatlan dolog sorsa, hiszen ilyenkor futnak be a végső, legmagasabb licitek. Ezt a törvény is elismeri, hiszen ha az árverés befejezését megelőző öt percen belül újabb vételi ajánlat érkezik, az árverés időtartama ezen vételi ajánlattételtől számított öt perccel automatikusan meghosszabbodik.

Ez az időszak tehát a vevők és az adós számára egyaránt fontos. A vevőknek ilyenkor még lehetősége van egy végső ajánlat megtételére, felüllicitálva másokat. Az adóst ez annyiban érinti, hogy minél magasabbra tette valaki a licitet, annál több pénzhez juthat.

Előfordulhat azonban, hogy valamilyen külső, a vevőnek fel nem róható okból a vevő nem képes megtenni az utolsó licitet. Sajnos egyik ügyfelünk esetén is ez fordult elő, az árverési oldal egyszerűen nem működött.

Kérdés, hogy mit tehet a vevő vagy az adós ilyenkor, ha úgy érzi, ez vele szemben igazságtalan?

A végrehajtási törvény szerint „a végrehajtó az árverési hirdetményt az elektronikus árverési hirdetmények nyilvántartásában teszi közzé; az árverés közhírré tételéhez fűződő jogkövetkezmény a hirdetmény közzétételétől a licitnapló lezárásáig (a továbbiakban: közzétételi időtartam) történő közzétételhez fűződik. Nem tekinthető közzétettnek az árverés, ha az elektronikus árverési hirdetmények nyilvántartása a közzétételi időtartam 10%-át meghaladó időtartamban nem volt elérhető a felhasználók számára.”

Ez azt jelenti, hogy az árverés nem tekinthető közzétettnek (nem érvényes), ha a teljes közzétételi időtartam (amikor ajánlatot lehet tenni, lehát licitálni lehet) 10%-ában, vagy azt meghaladó időtartamban a rendszer nem elérhető a felhasználóknak.

Ha a rendszer csak az utolsó pár órában nem elérhető, az sajnos nem haladja meg a 10%-ot; csak néhány százalékot jelent, amely a törvény szerint nem elegendő ahhoz, hogy az árverés ne legyen közzétett. Tehát, súlyától függetlenül, ha a rendszer csak ebben a pár órában nem elérhető, önmagában nem elégséges ahhoz, hogy az árverést újra lefolytassák. Ez akkor is így van, ha a végrehajtói kar kiírja az oldalára a karbantartást, de akkor is, ha nem.

Ha azonban az ajánlattevő vagy az adós úgy érzi, hogy a rendszer ellehetetlenülésével őt jogsérelem érte, végrehajtási kifogással élhet a területileg illetékes bíróságnál. A bíróság kifogást érintő végzésével szemben fellebbezésnek van helye. Fontos kiemelni, hogy ha úgy érezzük, az eljárás során alapvető jogunk sérült, az ombudsmanhoz nem fordulhatunk. Ugyanis az ombudsman nem vizsgálhatja a bíróság tevékenységét.

Megkeresésünkre az alapvető jogok biztosa kifejtette, hogy az Alkotmánybíróság következetes értelmezése szerint nem jelenti alapvető jog sérelmét az, hogy valamely jog gyakorlásának lehetőségét jogvesztő határidőhöz kötik, és a határidő elmulasztása esetén a negatív jogkövetkezmények további körülmények vizsgálata nélkül bekövetkeznek.

Tehát senki se spekuláljon arra, hogy az utolsó fél órában teszi meg az ajánlatát, mert úgy járhat, mint az ügyfelünk.

Ha pedig Ön adós és az ingatlana végrehajtás alatt áll, ne felejtse, hogy az árverési idő végig van lehetősége az árverés törlésére, amennyiben az adósságot kifizeti.

Tisztelettel:

dr. Fülöp Edina

ügyvéd