Sokszor előfordul, hogy az emberek egyszerűen nem törődnek a postájukkal. Érkezik egy hivatalos levél és nem veszik át. Hagy a postás értesítőt a küldemény érkezéséről és nem mennek érte a postára. Ennek viszont komoly következményei lehetnek, ugyanis beáll a kézbesítési fikció. Ez mit jelent? Azt jelenti, hogy az iratot a kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni.

Leginkább akkor van ennek jelentősége, mikor a bíróságtól kapunk levelet, vagy mikor fizetési meghagyást kapunk. A levélben az szerepel, hogy ha nem értünk egyet a követeléssel, akkor 15 napunk van rá, hogy ellentmondással éljünk.

Abban az esetben, ha a levelet nem veszsük át, beáll a kézbesítési fikció, majd a 15 nap eltelik és jogerőssé válik a fizetési meghagyás. Ha pedig jogerős, akkor végrehajtható.

Hivatkozhatunk-e valamire, hogy ezt a következményt elkerüljük?

A címzett kifogást terjeszthet elő annál a közjegyzőnél, bíróságnál, ahol az az eljárás alatt kézbesítés történt. Korábban kézbesítési vélelem megdöntésének hívták, az a fiatalkori neve…:-)

Milyen határideje van az előterjesztésnek?

  • kézbesítési fikció beálltáról, vagy
  • kézbesítésről való tudomásszerzéstől számított 15 napon belül,
  • 3 hónap elteltével nincs helye, kivéve:
    • fikció beállta vagy a kézbesítés az eljárást megindító irathoz kapcsolódik: a kifogás az eljárás folyamatban léte alatt kézbesítési fikció esetén az annak beálltáról, kézbesítés esetén az arról történő tudomásszerzéstől számított tizenöt napon belül terjeszthető elő,
    • végrehajtási eljárás során: ha a kézbesítettnek tekintendő határozat jogerőre emelkedett, a címzett a végrehajtási eljárás alatt, a határozat végrehajtására irányuló eljárásról történő tudomásszerzésétől számított tizenöt napon belül terjeszthető elő.

Milyen okból van helye kézbesítési kifogásnak?

– a kézbesítés a hivatalos iratok kézbesítésére vonatkozó jogszabályok megsértésével történt meg, vagy más okból nem volt szabályszerű, vagy

– az iratot más okból önhibáján kívül nem volt módja átvenni. Például kórházban volt.

Milyen tartalmi elemei vannak a kifogásnak?

  • a bíróságnak, közjegyzőnek elő kell adni azokat a tényeket, körülményeket, amelyek a kézbesítés szabálytalanságát igazolják vagy címzett részéről a hivatkozott okot valószínűsítik. Ez utóbbi mit jelent? Ha a kórházi ápolásnál maradunk, akkor egyszerűen csatolni kell a kórházi igazolást, vagy zárójelentést.

Ha Ön fizetési meghagyást szeretne indítani, vagy az ellentmondásban kér segítséget, állok rendelkezésre:

dr. Fülöp Edina

ügyvéd